nl

Organisatie

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met circa 850 studenten. De Rietveld Academie verzorgt de bacheloropleiding Art & Design waaronder de verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. De afstudeerrichtingen worden geleid door hoofddocenten die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s. Deze worden verzorgt door het Sandberg Instituut. Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. De docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en zijn daarnaast zelfstandig kunstenaar of vormgever.

De dagelijkse leiding van de academie is in handen van het College van Bestuur. In het College van Bestuur hebben momenteel zitting: Annelies van Eenennaam (voorzitter, portefeuillehouder bedrijfsvoering); Jurgen Bey (portefeuillehouder masteronderwijs / (Sandberg Instituut) en Ben Zegers (portefeuillehouder bacheloronderwijs).

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een compacte staforganisatie bestaand uit een secretariaat, een tweetal beleidsmedewerkers en de afdelingen Personeelszaken, Financiële Zaken, Facilitaire zaken en Studentenzaken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de academie. Bij beleidsmatige keuzen is de Raad een belangrijk klankbord voor het College. De leden hebben een zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar. De samenstelling van de Raad is zo gekozen dat voor de academie belangrijke expertisegebieden (financien, onderwijs) alsmede het afnemend werkveld zijn gerepresenteerd. De academie hecht er aan dat tenminste een uitvoerend beeldend kunstenaar of vormgever deel uitmaakt van de Raad. De Raad van Toezicht bestaat uit:Judith van Kranendonk, toezichthouder en bestuurder (aangetreden 2016), Voorzitter

Vincent Icke, Hoogleraar theoretische sterrenkunde, Universiteit Leiden en Bijzonder hoogleraar kosmologie, Universiteit van Amsterdam (aangetreden 2012)

Steven ten Thije, curator (aangetreden 2016)