nl

LIVE WORKS 2016/2017

ruimte lichaam tijd project

extra curriculair project voor Rietveld Academie studenten

onderzoeken, improviseren, componeren met:
ruimte / tijd / licht / beweging / geluid / publiek / elkaar

werken vanuit alle zintuigen:
tast / geur / balans / gehoor / smaak / zicht

bewegen vanuit en heen en weer springen tussen:
hoofd / hart / handen
geest / gevoelens / zintuigen
waarom / hoe / wat
overzicht / inleving / contact
associatie / herinnering / gewaarwording
publiek / beeld / maker

contrast / kans / herhaling
rijm / stilte / ritme

starten met een opwarming ter verruiming van zintuiglijk bewustzijn
onderzoeken van anatomie in beweging, zoals die van het zien
tijd hebben om lichaam, geest, gevoelens samen te laten werken
verkennen van de specifieke kwaliteiten van een ruimte (binnen of buiten)
een relatie vestigen met de ruimte, met jezelf, dan met de ander

volgen van je zintuiglijke intelligentie en direct in de ruimte improviseren
schakelen tussen erin gaan, afstandnemen, componeren
toelaten van verrassing, kans, verandering
samen creëren in het moment

reflecteren op je ervaringen en op die van anderen,
elkaar feedback geven op non-verbale en verbale wijze

uit alle verkenningen een werk componeren en delen met een publiek
ervaren hoe publiek een werk beïnvloedt, scherpstelt, mede-schept
markeren van - de lege ruimte - de bepaalde tijdruimte - de lege ruimte

ervaringen, kennis, vaardigheden opnemen in je individuele werk

LIVE WORKS wekelijkse tijden 2016/2017
maandag van 13.00 -21.45 in lokaal 218 in het RIetveldgebouw
vrijdag van 18.00-22.00 op locatie in het centrum van Amsterdam
zaterdag van 12.00-18.00 in lokaal 218 in het academie hoofdgebouw
op deze tijden zijn:
de wekelijks improvisatie sessies met een doorgaande groep van 3.5 uur
de sessies op weg naar een presentatie buiten of binnen de academie
de individuele sessies naar aanleiding van je werk