nl

Het Lectoraat Art & Public Space is

Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) stimuleert onderzoek naar en theoretische reflectie over de rol van kunst en vormgeving in het publiek domein. Het is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Gerrit Rietveld Academie (GRA) , het Sandberg Instituut (SI), de Universiteit van Amsterdam (UvA), Stichting Kunst en Openbare ruimte (SKOR) en het Virtueel Museum Zuidas (VMZ).

Binnen de GRA en het (SI) stelt LAPS een zogeheten kenniskring samen waarin onderzoek van docenten en externe experts ten aanzien van kunst in de publieke ruimte wordt gecoördineerd en besproken. In samenhang met het onderzoek dat in dit kader wordt verricht ontstaan onderwijsprojecten waarin theoretische noties en reflecties met groepen studenten verder worden uitgewerkt. Daarnaast richt het lectoraat zich op de uitbreiding en versteviging van het theorieonderwijs aan de academie in algemene zin.

LAPS bevordert de reflectie over kunst en openbare ruimte in brede zin door het verrichten van onderzoek, het organiseren van lezingen, expertmeetings en symposia, en het verlenen van onderzoeksopdrachten aan beeldende kunstenaars en vormgevers. Aanvankelijk hebben deze activiteiten zich, met ondersteuning van het VMZ en SKOR, gericht op Zuidas Amsterdam, tegenwoordig breidt het onderzoek zich echter uit naar andere delen van de stad, andere plaatsen in het land en naar de problematiek van het publiek domein en de rol van kunst en vormgeving in het algemeen. Hierbij gaat het lectoraat steeds meer als een kenniscentrum functioneren dat in opdracht van en in samenwerking met andere partijen de ontwikkelingen van kunst in de publieke ruimte aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Wednesday 23 November: The Knight's Move: Joris Landman
Lees meer

Diascope by LAPS: 16 November 2016 in the Glass Pavilion
Lees meer

##16, 17, 18 November ##G…

LAPS presents: KNIGHT’S MOVE: AVERY GORDON
Lees meer

22 april: TECHNOLOGY / AFFECT / SPACE #1: MAPPING AFFECT SPACE
Lees meer

KNIGHT’S MOVE: INGO NIERMANN on 28 January
Lees meer

how to do art with networks
Lees meer

LAPS: Precarious aesthetics from webcams to the moon
Lees meer

The Knight's Move: Lezing A Kassen op 19 en 20 november
Lees meer

A Kassen, 'Flip Facade'

Het archief van SKOR is elke dinsdag te bezoeken
Lees meer

SCENOGRAPHIES
Lees meer

SYMPOSIUM the Event in artistic and political practice
Lees meer

LOKO 12
Lees meer

Grey Roots in het Amsterdamse Bos
Lees meer

Debat: Nut en Nadeel van het promoveren in de kunsten
Lees meer

Honoursprogramma “Art and Research”
Lees meer

Nieuwe naam, nieuwe site: Lectoraat is LAPS
Lees meer

Seminar 12-11-2011: Kunst voorbij het neoliberalisme
Lees meer

Genomineerden Scriptieprijs 2011
Lees meer

A wedge between private and public – symposium on interactivity and public space, 22/23 april 2010
Lees meer

Lectoraat: symposium Extra Muros 11 maart 2011
Lees meer

JAKOB KOLDING - STAKES IS HIGH, opening 27 maart 2010
Lees meer