nl

Over

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving. Wij verzorgen een bacheloropleiding en vier masteropleidingen. Vanaf het studiejaar 2014-2015 biedt de academie de bacheloropleiding Bachelor Beeldende Kunst en Vormgeving (voorheen de twee opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving) aan. Deze samenvoeging is een uiting van onze visie op kunstonderwijs waarin autonome en toegepaste kunst één wereld zijn. Deze opleiding heeft twaalf afstudeerrichtingen. Als student kies je, na een algemeen eerste jaar (het Basisjaar), voor drie jaren van verdieping in een van deze afstudeerrichtingen. De Rietveld Academie biedt daarnaast een deeltijd-bacheloropleiding aan. Het basisjaar van de deeltijdopleiding duurt twee jaar, waarna drie jaren van verdieping volgen.

Na het behalen van je bachelordiploma (BA in Art & Design) kun je doorstuderen en een mastertitel behalen. Dit kun je doen aan het Sandberg Instituut. Momenteel bieden we vier masters aan: Master Autonome Beeldende Kunst, Master Vrije Vormgeving, Master Grafisch Ontwerp en de Master in Interieurarchitectuur. Het Sandberg Instituut verzorgt daarnaast een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s geënt op een specifiek maatschappelijk of artistiek vraagstuk. Zie ook: sandberg.nl

Voor diegenen die zich willen voorbereiden op een studie aan de Gerrit Rietveld Academie hebben we verschillende voortrajecten. Het Oriëntatiejaar, waarin je 25 zaterdagmiddagen per jaar lessen volgt aan de academie. Het Oriëntatiejaar is voldoende om een goed portfolio op te bouwen en om te bedenken of de Rietveld echt iets voor je is. Daarnaast is er het Vooropleidingsjaar waarin je 3 a 4 dagdelen per week lessen volgt. Als je het Vooropleidingsjaar succesvol afsluit, kun je direct doorstromen naar het Basisjaar, mits je minimaal een HAVO/MBO4 diploma hebt behaald.

Filosofie

De Gerrit Rietveld Academie wil talentvolle jonge mensen op zo’n manier begeleiden dat ze in staat zijn zelfstandig in de beeldende kunst of vormgeving te functioneren. We willen bereiken dat ze op eigen kracht hun werk gaande kunnen houden en tot de artistieke inspirators van hun vakgebied kunnen uitgroeien.

De Rietveld Academie wil de capaciteiten en de creativiteit van het individu optimaal tot ontplooiing brengen. We hebben respect voor het individu en voor zijn vrijheid om een persoonlijke benadering te ontwikkelen en de eigen toekomst te bepalen. We kiezen voor onderzoek, experiment en auteurschap. Daarbij hechten we grote waarde aan een open houding tegenover de omgeving en pleiten voor betrokkenheid bij de ander en de maatschappij. Dit doen wij vanuit onze eigenzinnige visie op wat kunstonderwijs zou moeten zijn.

De Rietveld Academie is een internationale academie. Met 70% buitenlandse studenten uit meer dan 60 landen reflecteren we het karakter van de hedendaagse wereld van kunst & cultuur . Het samenkomen van verschillende culturen in onze academie zien we als een kracht; studenten en docenten worden uitgedaagd om verschillende perspectieven in te nemen.