nl

Beeld en Taal

Op de afdeling Beeld en Taal leer je tekenen, schilderen, schrijven en werken met video, fotografie en digitale media. Tijdens je studie maak je boekjes en installaties, je bereidt optredens en uitgaven voor en je publiceert op websites. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voorwaarde voor deelname aan deze afstudeerrichting. Na het afronden van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Op de afdeling Beeld en Taal bestaan het beeld en het woord naast elkaar. In de praktijk betekent dit dat je tegelijkertijd werkt met video, fotografie, geluid, digitale media, tekenen, schilderen, schrijven en performen. Je maakt visueel en literair werk en bent voortdurend op zoek om deze twee op elkaar te betrekken of met elkaar te verbinden. Je werk heeft een multidisciplinair karakter en kent een grote variatie in verschijningsvorm.

Op de afdeling ligt de nadruk op de constructie. Niet alleen 'wat' maar vooral 'hoe' je iets maakt. Wij prefereren de actie boven de blauwdruk, de intuitie boven het plan. Analyse en verantwoording zijn weliswaar belangrijk, maar zijn alleen gaandeweg of achteraf mogelijk. Precies in die aanpak ligt de mogelijkheid beiden op elkaar te betrekken. De afdeling voert dan ook het parool: ‘roekeloos en precies’. Het autonome karakter van Beeld en Taal is belangrijk, maar tegelijkertijd is het belangrijk dit in een heldere en verstaanbare vorm te doen. De ontwikkeling van ideeën en fantasieën wordt dus getoetst aan heldere communicatie. Al het werk dat op de afdeling wordt gemaakt heeft een talig karakter; het verbeeldt en verwoordt ideeën en opvattingen van studenten. Steeds vaker zijn maatschappelijke verhalen onderwerp in de beeldende kunst. Het is dus relevant om op de academie te experimenteren met beeld en taal, met verhaalstructuren en betekenisverlening. Beeld en Taal heeft een breed curriculum. Je krijgt de ruimte om je binnen de muren van de afdeling te ontwikkelen, maar tegelijkertijd meet je je in projecten buiten de academie aan maatschappelijke eisen en posities. Er is een Nederlandstalig curriculum gedurende het eerste vakjaar en het eerste semester van het tweede vakjaar. Er is een divers lesaanbod waarin aan de hand van opdrachten wordt gewerkt.

RIGHT THERE AND THEN +1 beelden
2014-01-23 13:18:29

mauritsdebruijn.com/
2011-07-07 22:37:09

Christine Bax – Beeld en Taal 2014

Esther Walter – Beeld en Taal 2009

Lily Lanfermeijer – Beeld en Taal 2014

Megan van Kessel – Beeld en Taal 2013

Onderwijsaanbod

Beeld, Taal, Animatie, Typeface, Film, Kunstgeschiedenis, Kunstbeschouwing, klassikale werkbesprekingen, deelname aan projecten.

Projecten

Tijdens een studie Beeld en Taal aan de Rietveld Academie wordt er voortdurend gewerkt aan projecten buiten de academie. Instituten, evenementen of podia met een beeldend of literair karakter zijn samenwerkingspartners. Dit kan uiteindelijk leiden tot een website, een boek, een radio- of televisie-uitzending. Dat alles in een theaterzaal, een tentoonstellingsruimte of de openbare ruimte. Deze interventies bieden een helder perspectief op de mogelijkheden van hoe en waar je uiteindelijk te manifesteren in de buitenwereld.

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

Tijdens het eerste vakjaar heeft de afdeling een Nederlandstalig curriculum. Er is een divers lesaanbod waarin aan de hand van opdrachten gewerkt wordt. De nadruk ligt op de ambacht van het schrijven. Tijdens je eerste vakjaar werk je veel samen met studenten uit hogere vakjaren.

Tweede vakjaar

In het tweede vakjaar wordt steeds meer de combinatie van beeld met taal gezocht. Het curriculum is nog steeds Nederlandstalig alhoewel in het tweede semester er wel ruimte is voor niet niet Nederlandstalige studenten. Ook in het tweede vakjaar werk je in projecten samen met studenten uit andere vakjaren

Derde vakjaar

Het derde vakjaar is tevens het eindexamenjaar. Hierin ga je een eigen project opzetten. Onder begeleiding van de docenten worden ideeen en werkwijzen aangescherpt. Ook schrijf je een scriptie die aansluit op het eigen werk. Dit essay is een fundamenteel onderdeel van het eindexamen en wordt dan ook als zodanig beoordeeld. Uiteindelijk wordt het werk gepresenteerd tijdens de jaarlijks terugkerende eindexamenexpositie die open is voor publiek.

Theorie

Theorie vormt een belangrijk onderdeel van de studie Beeld en Taal. In alle lessen word je vertrouwd gemaakt met de hoogtepunten uit de esthetica en wordt er naar aanleiding van jouw werk gerefereerd aan de hedendaagse kunst, filosofie en literatuur. Bij het vak Kunstbeschouwing ligt de nadruk op de bestudering van kunstenaars die beeld en taal in hun werk combineren. Ook wordt er aan interviews en scripties gewerkt. Het Studium Generale is een vast onderdeel van het theoretisch onderwijs. Dit biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en Uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn mogelijk, maar niet verplicht. Als je dit wilt, overleg altijd eerst met docenten. Stages en uitwisselingen kunnen alleen plaatsvinden in het tweede vakjaar.

Studenten 1e jaar

Francine ten Brummelhuis
Hava Özbas
Marieke Bootsma
Meike Legêne
Tamar Berends
Teun Grondman
Wietske van der Ploeg

Studenten 2e jaar

Marlies Rijneveld
Michelle de Vaan
Pim Oudheusden
Roos Hermsen
Selin Kusçu

Students 3rd year

Annabelle Binnerts
Anne Piet Hofstede
Annelotte Lammertse
Anouk Hoogendoorn
Ilke van Deventer
Leendert Vooijs
Marianne van Aperen