nl

designLAB

"Designing is not a profession but an attitude / Laszlo Moholy-Nagy"

DesignLAB is de plek voor doortastende dromers, onafhankelijke onderzoekers en toegewijde uitvinders. Het is de afdeling waar zowel collectief als individueel onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden van het eclectische vak van ontwerpers en makers. Ons programma is een afgewogen mix van universele, actuele en tijdloze (ontwerp-)thema’s gecombineerd met individuele, particuliere fascinaties. Ons doel is het ontwikkelen van werk met een sterk autonome signatuur. Na het afronden van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Naast het ontwerponderzoek richt het programma zich op het maakproces; ‘het scheppen en creëren der dingen’. Het ontwerpvak wordt opgevat als toegepaste creativiteit, inzetbaar in zeer uiteenlopende gebieden. Zowel abstracte dromen als concrete problemen worden onderzocht en opgelost door bijvoorbeeld cross-mediale interventies of werkende machines. Wij vertellen verhalen, ‘doen geloven’ en checken de realiteit. In ons laboratorium vindt de metamorfose plaats van ideeën naar driedimensionaal tastbaar werk. De uitkomst van deze transformaties representeren originele, kritische concepten en conclusies en creëren intrigerende ontmoetingen tussen fictie en non-fictie.

In de veelzijdige en kritische context van de Rietveld Academie combineren wij alle relevante werkplaatsen en mogelijkheden van diverse afdelingen binnen ons gehele programma. Onze studenten, docenten en gasten delen een gezamenlijke interesse in beeldende kunst, vormgeving, experimenten, wetenschap en ontdekkingen. Zij kennen het verleden, weten zich te verhouden tot de actualiteiten en exploreren de toekomst. Voor designLAB is vormgeving een instrument om de wereld om ons heen te begrijpen, te bekritiseren, te interveniëren, en -waar nodig- (om) te vormen.

Het werk dat voortvloeit uit designLab heeft humor, fantasie en realiteitszin. Werk dat ook kan ‘schuren’ of ongemakkelijk is. De gemeenschappelijke deler van alle werken is echter dat het doordacht en bewust gemaakt is met volledige toewijding en betrokkenheid. Het werk ontstaat door trial & error en het eindresultaat zal de maker soms zelf doen verrassen. Het werk zal de maker wel altijd moeten dwingen om positie te kiezen en zich te verhouden ten opzichte van de realiteit. Bij designLAB geloven wij in individuele mogelijkheden en serieus, kritisch en intuïtief onderzoek. Het werk verhoudt zich professioneel tot de wereld om ons heen en creëert bewustwording. Een student en alumnus van designLAB is een onderzoeker, fantast, beeldhouwer, activist, uitvinder, ondernemer, criticus, verhalenverteller, ambachtsman en een maker. Maar boven alles is hij of zij in staat om altijd antwoord te kunnen geven op de fundamentele (ontwerp-)vragen; wat, waarom en hoe.

De afdeling werkt met opdrachten die op innovatieve en persoonlijke wijze de verschillende facetten van het ontwerpvak belichten. Zo is er veel aandacht voor het ontwerpproces, onderzoek & experiment, materiaal & eigenschappen, vorm & functie, realisatie & productie, communicatie & representatie, analyse & reflectie. Het werk wordt beoordeeld op verschillende punten: concept, potentie, proces en presentatie. De docenten zijn in hun dagelijkse praktijk werkzaam in zeer diverse sectoren: industriële vormgeving, kunst & vormgeving in openbare ruimte, wetenschappelijk onderzoek, tentoonstellingsontwerp, productontwerp, grafische vormgeving, publiceren, strategisch ontwerp, curatorschap, beeldende kunst en (kunst/design-)kritiek.

Onderwijsaanbod

Designonderzoek, Technisch onderzoek, Sociaal onderzoek, Design reflectie, Visuele Communicatie, Materiaal, Vorm, 3D tekenen, Editorial Design.

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

LAB1: ‘experiment & invent’. Tijdens het eerste vakjaar maakt de student via diverse kleine en grotere opdrachten kennis met de werkplaatsen, het vakgebied en basisvaardigheden met betrekking tot conceptvorming, realisatie en presentatie.

Tweede vakjaar

LAB2: ‘take a stand’. Het tweede vakjaar staat naast concept en realisatie vooral ook in het teken van reflectie en toepassing: de student wordt geconfronteerd met complexere ontwerpopdrachten en leert zijn/haar ontwerpproces zelfstandig sturen. De student leert omgaan met de economische, sociale, culturele of ecologische implicaties van zijn/haar ontwerp. Een stage van drie maanden aan het einde van het tweede studiejaar is een verplicht onderdeel van de studie.

Derde vakjaar

In het eindexamenjaar werkt de student aan een scriptie en aan twee afstudeeropdrachten: een gegeven opdracht en een autonome opdracht. De laatste staat centraal in de eindpresentatie waarmee de student zich presenteert aan en positioneert in de (professionele) wereld buiten de academie.

Projecten

De afdeling designLAB presenteert zich op meerdere momenten binnen en buiten de academie. Tijdens deze projecten wordt er regelmatig samengewerkt met externe partners. Voorbeelden zijn Centerparcs, DAMn Magazine, KDDI Japan en het Van Abbe Museum in Eindhoven.

Theorie

Gezien het onderzoekskarakter van de studie is theorie een belangrijk onderdeel van designLAB. designLAB heeft een vaste theoriedocent die les geeft in vormgevingstheorie en vormgevingsgeschiedenis. Daarnaast is het Studium Generale een vast onderdeel van het curriculum van designLAB. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse kunsten en vormgevingswereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en Uitwisselingen

Het lopen van een stage is een verplicht onderdeel van de studie. Dit gebeurt aan het einde van het tweede vakjaar. Deze stage duurt maximaal 3 maanden. Op uitwisseling gaan naar een buitenlandse academie kan, maar is niet verplicht en kan alleen plaatsvinden in overleg met je docenten.

Marjan van Aubel is Radicale Vernieuwer 2015
Lees meer

Waly Seck – DesignLAB 2016

Pierre Niviere – DesignLAB 2016

Darius Blokker – DesignLAB 2016

Yoojin Lee – DesignLAB 2016

Sjoerd Schunselaar – DesignLAB 2016

Kristine Sørensen – DesignLAB 2016

Kjersti Alm Eriksen – DesignLAB 2016

Anton Karlsson – DesignLAB 2016

Nicolas Chuard – DesignLAB 2016

Studenten 1e jaar

Jonas Hejduk
Léon Bloch
Marie-Louise Schmidlin
Nicolas Rotta
Patrycja Beliniak
Pauline Rip
Puck van Donselaar
Sien van Look
Tjacco Bakker

Studenten 2e jaar

Alexander van Bakel
Alice Sprascio
Asefeh Tayebani
Irina Djojoatmodjo
Jamillah Sungkar
Margherita Soldati
Marit Heinen
Rosita Kær
William Eckerstein

Studenten 3e jaar

Abigail Mac Phee
Alice Héron
Bella Randel
Eva Verheul
Jens Toni Willumsen
Joe Crestinu
Kyefa Park
Naigel Vermeulen
Pénélope Hémon
Siyou Chen
Sophie Wartenbergh