nl

TXT (Textiel)

TEXTIEL | TEKST | CONTEXT

De textielafdeling van de Gerrit Rietveld Academie heet TXT, een afkorting voor textiel en tekst. Beide woorden stammen van het Latijnse woord voor weven, tessere. Binnen de afdeling doen studenten praktisch maar ook theoretisch onderzoek naar materiële cultuur. Ze vinden nieuwe toepassingen voor technieken zoals weven, vilten, breien en printen, of vertalen textiele systemen naar andere contexten. Deze experimenten kunnen resulteren in een veelheid aan uitkomsten: nieuwe materialen, innovatieve toepassingen, autonoom werk of geëngageerde statements in de vorm van een essay, lezing of performance. De relatie tussen het geschreven woord en het materiaal wordt doorlopend onderzocht, getest, bediscussieerd, gerecycled en gepresenteerd. Eindeloos zijn de mogelijkheden om textiel te produceren in relatie tot sociale netwerken, kleding en architectuur.

In het kort:
Textiel | Context | Tekst | Tactiliteit | Textuur | Theorie | Techniek | Tekstualiteit

Programma

Materiaalonderzoek en -kennis
Conceptontwikkeling: Ontwikkelen en testen van concepten in een bredere context
Redactionele vaardigheden: Inventariseren + schrijven + redigeren + presenteren
Materiële cultuur: Lezen/studeren + filosoferen + presenteren
Schrijven, tekenen en kunstgeschiedenis
Weefwerkplaats
Textielwerkplaats

Manier van werken

Collectief onderzoek; individuele gesprekken; begeleiding met feedback van andere studenten; workfloor (reflecterende en redactionele les), excursies, bezoek aan een tentoonstelling of veldproject in een artist in residency.

Opbouw studie

Eerste vakjaar

In het eerste vakjaar verruim je je blik, maar leer je ook kritisch naar je eigen werk te kijken. Je leert nieuwe stoffen te maken en in een context te plaatsen. Je krijgt inzicht in de eigenschappen en mogelijkheden van textiele materialen. Via individuele en groepsopdrachten word je uitgedaagd te experimenteren met technieken, materialen en met het ontwerpen zelf. Opdrachten kunnen zowel lichaams- als ruimte gerelateerd zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor theorie en schrijven om zo je eigen gedachten te leren ontwikkelen en verwoorden.

Tweede vakjaar

Het tweede vakjaar draait om het verdiepen van je eigen werk en het ontdekken van jouw positie als maker. Ben je een materiaalspecialist, een designer of geëngageerd verbinder? Hoe verhoud je je tot de wereld? Welke rol speelt jouw werk daarbij? Welke taal spreekt jouw materiaal? Samenwerking met studenten van andere afdelingen wordt aangemoedigd.

Derde vakjaar

Een stage van twee maanden markeert de overgang van het tweede naar het derde vakjaar. Van dit laatste jaar is het schrijven van je essay een belangrijk onderdeel. Het essay helpt je om te reflecteren op je werk. Je laat zien dat je je bewust bent van de context waarin je opereert en welke positie jij als TXT'er inneemt in de (kunst)wereld. Uiteraard besteed je een groot deel van je tijd aan de ontwikkeling van objecten, materialen en artefacten voor het eindexamen. Samen met een curator en collegastudenten richt je de eindexamenexpositie in. Daarna mag je je Bachelor of Art & Design (BA) noemen.

Theorie

Binnen TXT is veel ruimte voor theorie. Een sessie per week is voor lezen, schrijven en analyseren van teksten. Filosofie en conceptueel denken zijn belangrijk. En het Studium Generale is een standaardonderdeel van het lesprogramma. Lezingen van externe sprekers uit binnen- en buitenland zorgen voor een historische of theoretische context van de hedendaagse internationale kunstwereld. Voor meer informatie, zie Studium Generale.

Stage en uitwisseling

TXT-studenten gaan aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde vakjaar op een stage van maximaal twee maanden. Het is ook mogelijk om als uitwisselingsstudent naar een van de samenwerkende academies te gaan.

Textile workshop / Textiel werkplaats

Projecten

Neighborhood Knitting (2004), Bed Pieces (2005), Cover Space (2005), City Slicker project (2006), Real Textiles lectures (2010), D.I.G./Dress Information Group (2011); House Home or Both? Schiedam (2011), Shanghai Gesture, weaving a cultural exchange (2012), Enacted Magazine, presentations at Wongema (2012), Rainproof with Aliki van der Kruijs (2013), Domestic project, social research (2013), Wardrobe Research project (2014), North South Axes, Rethinking Richard Tuttle (2013), Body Minus Garment Equals (2015), Fieldwork, an exploration on farming, weaving and thinking (2016)

Samenwerking en uitwisseling met de textielafdelingen van Sint Lucas (Gent), Tama Art University (Tokio), Weissensee School of Art (Berlin), het Fries Museum (Leeuwarden), Europees Textiel Netwerk (Hannover) en Weefnetwerk Nederland

Eight Cubic Meters door TxT (Textiel)
Lees meer

Body minus garment equals - 16 december 2015
Lees meer

TxT (Textile) years 1 and 2 co…

Eight Cubic Meters en TxT (Textile) presenteren: Maria Naidich
Lees meer

Thingness (Coffee) +5 beelden
2017-01-26 20:09:48
Tool
2017-01-26 11:36:07
This movie shows the new possi…

Futon +3 beelden
2017-01-26 11:23:46

Zhenela Kostova – TxT (Textiel) 2016

Charlotte ten Raa – TxT (Textiel) 2011

Carin Baeten – TxT (Textiel) 2009

Visnja Vranic – TxT (Textiel) 2010

Studenten 1e jaar

Cato Benschop
Fieke Ruitinga
Frederiek Simons
Isabel Mooij
Karis Lindelien
Katrin Naftz
Lingyun Cao
Luca Penning
Lucile Haefflinger
Mathilde Lalouette
Mika Perlmutter
Nikki Swarts
Norig Dodier
Patricia Mascarell Llombart
Vera Laarakker

Studenten 2e jaar

Eszter Kiss
Ines Paiva Vilar de Queiros
Iris Warris
Tatiana Pimenova
Zofia Skoroszewska

Studenten 3e jaar