nl

Honours Programme “Art and Research”

deadline voor aanmelding honours programme Art and Research 2017/2018: 10 januari 2017

Klik hier om alle informatie over het programma (en hoe aan te melden) te downloaden.

Het honoursprogramma ART and RESEARCH is een samenwerking tussen de Gerrit Rietveld Academie en de Universiteit van Amsterdam. 18 to 20 studenten werken 14 maanden intensief samen aan een zelf gekozen onderzoeksproject.
Het programma is in 2006 ontwikkeld en al weer toe aan zijn zesde editie. Het probeert het beste van beide instituten te combineren in een programma dat kunststudenten de mogelijkheid biedt zich meer dan op de Rietveld Academie gebruikelijk is theoretisch te verdiepen terwijl de studenten van de UvA in aanraking komen met creatieve processen op een wijze die niet voor komt in het curriculum van de Universiteit.

Ervan uitgaande dat wetenschappelijk en artistiek onderzoek met elkaar samenhangen, elkaar overlappen en verrijken, worden studenten zowel aangemoedigd om onconventionele onderzoeksmethoden te ontwikkelen, als innovatieve vormen te vinden om de resultaten daarvan te presenteren. Iedereen brengt daarbij zijn eigen onderzoeksveld in.

Het programma start met een verblijf van een week in Spanje, waar de studenten door middel van een nieuwe onderwijsmethode met onder andere socratische gesprekken tot een gezamenlijk thema komen. Terug in Nederland werken zij aan subthema’s in kleinere multidisciplinaire groepen. De groep werkt intensief samen, hetgeen leidt tot een gezamenlijk eindresultaat in de vorm van een publicatie en een presentatie in een kunstinstelling aan het einde van het programma. Thema’s van de afgelopen jaren waren: ‘Experience’, ‘Art, Research, and the production of New Knowledge’ and ‘Inner/Outer Transitions of Being’.

Studenten worden geselecteerd op motivatie, talent, ambitie, vermogen om buiten hun eigen discipline te werken en de te verwachten bijdrage aan de groep. Het honoursprogramma maakt geen deel uit van het reguliere studieprogramma, maar komt daar bovenop. De studenten worden weliswaar begeleid door excellente gastdocenten, tutoren en andere professionals, maar zij leveren zelf de grootste bijdrage aan de inhoud en de uitvoering van het programma, zoals aan de presentatie en de publicatie. Daarin is het programma uniek.

Bijzonder is ook dat de disciplines die samengebracht worden in ART and RESEARCH sterk uiteenlopen: van bijvoorbeeld ‘Audioviueel’, ‘Beeldende Kunsten’, ‘Glas’ of ‘Grafische Vormgeving’ van de Rietveld tot ‘Future Planet Studies’, ‘Theaterwetenschappen’, ‘Literatuurwetenschappen’, ‘Wijsbegeerte’ en ‘Kunstgeschiedenis’ van de Universiteit.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat deze zeer gemotiveerde studenten meer kans hadden om geselecteerd te worden voor masterprogramma’s in binnen- en buitenland of prijzen wonnen, bijvoorbeeld binnen het onderwijs van de Rietveld of daarbuiten.

In de woorden van één van de oudstudenten van het programma: “It’s like being given new ears to listen to things that you thought you knew”.

For informatie: Cato Cramer Coordinator Honours Programme ART and RESEARCH Universiteit van Amsterdam - Gerrit Rietveld Academie j.c.cramer@uva.nl

Docenten: Maartje Fliervoet, Paula Albuquerque

www.artandresearch.nl

Studenten 2013-2014: Anastasia Pandilovska, Annemiek Geel, Baha Görkem Yalim, Bastien Gachet, Brenda Guesnet, Céline Hürzeler, Chris van Diemen, Deborah Schrijvers, Florian Jomain, Freja Kirchheiner, Giulia Crispiani, Kristian Mølberg Meyer, Laura Dima, Lenneke Vos, Maïa Wolf, Chi Nguyen, Rosanne van der Voet, Sofia Dupon, Tiemen Wind

Honours Programme "Cracking Cobra"

De Gerrit Rietveld Academie en het Cobra Museum gaan een unieke samenwerking aan ter gelegenheid van een nieuw Honours Programme Cracking Cobra. Het programma biedt studenten de gelegenheid om onderzoek te doen in het archief en het depot van het museum, hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en ze krijgen de kans om tijdelijk werk te produceren.

Onderzoek naar de Cobra beweging

Uitgangspunt van Cracking Cobra is de collectie van het museum - objecten, kunstwerken en documentatie . Het Cobra Museum richt zich op het werk van de Cobra beweging (1948-1951). De beweging bestond uit internationale kunstenaars, verbonden door een gemeenschappelijk interesse in een nieuwe, directe werkwijze: door te doen. Ze daagden hiermee de toenmalige, traditionele perceptie van kunst uit.
Cracking Cobra onderzoekt de issues die de Cobra beweging opwierp, zoals politiek engagement in de kunst, en interdisciplinair werken, gerelateerd aan de hedendaagse praktijk. De studenten reageren op zowel het materiële als het immateriële erfgoed van Cobra en op het Cobra Museum als een cultureel instituut.

Doel van het programma

Het programma bestaat uit theoretische en praktijkgerichte lessen van diverse gastdocenten en daarnaast excursies. Doel van het programma is de ontwikkeling van een onderzoeksvoorstel, dat vertaald kan worden naar een tijdelijk werk.

Cracking Cobra biedt studenten een unieke gelegenheid om te reageren op het materiële en immateriële erfgoed van de Cobra beweging, en om aan het werk te gaan in het museum.

www.cobramuseum.nl