nl

Glas

De Glasafdeling biedt een materiaal-gebaseerde studie, die de studenten aanmoedigt te experimenteren en de grenzen van de materialiteit op te zoeken. Onze belangrijkste focus is het ontplooien van de individuele artistieke positie van de student en het besef van de benodigde praktische en theoretische kennis van het kunstenaarschap.

Wij hebben een duidelijk en uniek standpunt in de conceptuele benadering van glas als sculpturaal materiaal binnen de hedendaagse kunst. De studenten worden geen glaskunstenaars; zij trotseren de tradities van Studio Glass maar identificeren zich met de processen van de beeldende kunst.

Wij moedigen studenten aan om exploratief en innovatief te zijn en om het materiaal uit te dagen door zich buiten de grenzen van het specifieke vakgebied te bewegen. Naast sculptuur en tekenen zijn (combinaties met) performance, video en installatie vaak gebruikte vormen van expressie. Techniek is een hulpmiddel, geen doel. Wél worden de basisvaardigheden aangeleerd en worden studenten begeleid, indien gewenst, om zich te specialiseren in één of meerdere technieken of media.

Het materiaal glas kenmerkt zich door zijn verregaande diversiteit. Het staat niet voor een bepaalde dicipline of filosofie maar is een zeer specifiek medium, dat in vele gedaantes zijn toepassing vindt en het speelt een belangrijke rol in zowel de beeldende kunst als ook in de vormgeving en architectuur.

Studenten leren analytisch en kritisch in dialoog te gaan met hun docenten en medestudenten.

Wederzijdse hulp en uitwisseling zijn essentieel.

De studenten werken autonoom aan individuele projecten. Daarin worden zij begeleidt door hun vaste docenten en een wisselende groep gastdocenten. Zij krijgen lessen in ‘reading and writing’, filosofie en de basistechnieken van de glasbewerking.

Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd om gezamenlijk de studio te onderhouden, technische vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.

Technische kennis is niet vereist.

Studenten die afstuderen, mogen de titel Bachelor of Art and Dsign (BA) voeren.

Onderwijsaanbod

autonoom werken, kunsttheorie, conceptontwikkeling, tekenen, hete en koude glastechnieken (blazen, gieten, slijpen, zandstralen, mallen maken etc.), gastdocenten, atelierbezoeken, studiereizen

De focus ligt op de ontwikkeling van een persoonlijk artistiek standpunt.

Studenten beschikken over eigen studioruimte waar zij zelfstandig en autonoom moeten werken. Er zijn een aantal momenten voor begeleiding van docenten elke week. Eens per week is er een groepsgesprek waarbij alle projecten, afdelingsgerelateerde of individuele vraagstukken worden besproken. Het meerendeel van de week werken de studenten echter onder eigen regie.

Workshops van externe kunstenaars of specialisten maken een belangrijk deel uit van het onderwijsaanbod.

Vanwege het exclusief aantal studenten kunnen wij ons flexibel opstellen ten opzichte van de behoeftes van de studenten en bieden wij gepersonaliseerde begeleiding door gastdocenten.

Projecten

Behalve de door de Rietveld georganiseerde presentaties zoals de Uncut expositie, organiseerd of neemt de glasafdeling regelmatig deel aan tentoonstellingen in het binnen of buitenland.

Ook individuele projecten waarbij een presentatie of tentoonstelling uit voort komt worden expliciet gesteund.

De afdeling poogt om elk jaar een keer op excursie te gaan. Meestal gaat dat gepaard met een workshop of een ander project ter plekke of wordt het gecombineerd met belangrijke evenementen zoals bijvoorbeeld de Biennale van Venetie, de Istanbul Bienial of de Documenta in Kassel.

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

Het eerste jaar staat in het teken van het verkennen en experimenteren met de technieken om een breed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Je gaat direct zelfstandig aan de slag maar zult intensief worden begeleid door de vakdocenten.
Tekenen, theorie en andere activiteiten doe je samen met de studenten uit de andere vakjaren. Individueel wordt bepaald of er opdrachten worden gegeven.

Tweede vakjaar

Op basis van de ervaring en kennis die in het eerste jaar is opgedaan, wordt het tweede jaar besteed aan het verdiepen en richting geven aan het eigen werk en het formuleren van een artist statement. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten concipieert en uitvoert en kritisch tegenover je eigen en andermans werk kunt staan.
Tevens leer je een portfolio op te bouwen en krijg je kans te exposeren. Uitwisseling met een buitenlandse academie of stage is mogelijk

Derde vakjaar

Het laatste jaar werk je geconcentreerd aan een eindexamenproject, waarmee je jouw werk tijdens de eindexamententoonstelling aan een breed publiek introduceert. Dit gaat gepaard met een theoretische scriptiet over een aan je werk gerelateerd onderwerp.

Sunday March 20: Café Chercher at the Rietveld Academie's glass workshop
Lees meer

THE GLASS VIRUS - THINK TANK, February 20, 21
Lees meer

Afgestudeerden Glas 2012 in Nationaal Glasmuseum
Lees meer

Theorie

De afdeling heeft een vaste theoriedocent die onderwijst in theorie, waarin zowel kunstgeschiedenis en filosofie aan bod komen en speciaal aandacht is voor de geschiedenis van glas in de kunsten. Naast de reguliere ‘reading and writing’ lessen, die door de Glasafdeling worden aangeboden, maakt ook het Studium Generale standard deel uit van het curriculum. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

In principe zijn stages of uitwisselingen in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht.

Milena Naef - Glass Department
2016-10-13 10:28:37
Gerrit Rietveld Academie Award

Weight Of Four Generations …

Sasha Herman

Myungsu Seo – Glas 2012

Jenny Ritzenhoff – Glas 2013
Laura Puska – Glas 2016

Studenten 1e jaar

Aleksi Marjamaa
Erno Takala

Studenten 2e jaar

Katrien Van Liefferinge
Mirre Seur
Rasmus Leseberg
Selma Hamstra

Students 3e jaar

Anton Sigurdsson
Judith Roux
Nathan Favot

Alumni 2015

Alumni 2013