nl

DOGtime IDUM (deeltijd)

Nadat je de twee basisjaren van de deeltijdopleiding DOGtime goed hebt doorlopen kun je kiezen voor de afstudeerrichting IDUM (Interaction Design Unstable Media). Hierin word je opgeleid tot interactief ontwerper, wat inhoudt dat je contexten in taal, beeld en gedrag ontwerpt. Bij IDUM komen diverse disciplines bij elkaar: grafisch ontwerp, communicatie, audio-visueel en interactie design. Na het afronden van deze opleiding mag je de titel Bachelor of Fine Arts and Design (BFA + BDes) voeren.

De opleiding positioneert zich op het snijvlak tussen toegepast ontwerp en meer autonoom werken met interactieve, instabiele media. Je wordt opgeleid tot een scherpzinnig waarnemer die zijn visie ontwikkelt en deze weet om te zetten naar een communicatief product. De studierichting leidt op tot multidisciplinair vormgever, waarbij afgestudeerden hun plek zullen vinden als vormgever werkzaam in de domeinen van het publieke en private. Het begrip Instabiele Media refereert aan de ontwikkeling dat de media ervoor zorgen dat er geen enkele culturele, sociale of politieke context zich nog eenduidig laat vangen. Zowel het werk als diens werking worden als constant instabiel begrepen. Binnen de opleiding wordt de mogelijkheid geboden om vanuit deze context gerichte, ‘instabiele’ oriëntatie op het media landschap te experimenteren met communicatie en inter(e)actie processen, netwerken te genereren en onderzoek te doen naar nieuwe toepassingen van communicatie, commercie, oude-nieuwe media en autonoom beeldend werk.

Onderwijsaanbod

Vakken zijn onder andere: sensor aangestuurde toepassingen, beeld, geluid en beweging, processing, nieuwe media en instabiele mediatheorie, inter(e)action design, internet studies.

Uitnodiging Dogtime Examen 2011
Lees meer

The Consequence
2013-07-03 08:14:56

Ruhr2010 +4 beelden
2013-06-07 13:30:52
The Becoming of Author of Space
2013-06-07 13:26:36

Lenka Dittrichová – DOGtime ID UM 2010

Sander Veenhof – DOGtime ID UM 2009

Derck Littel – DOGtime ID UM 2015

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

In dit jaar staat centraal; onderzoek in experimentele communicatie, interaction design, het leren van technische vaardigheden, (processing, beeld, geluid en sensor programma's) concept,- en beeldontwikkeling en mediatheorie.

Tweede vakjaar

In dit tweede vakjaar staat onder andere centraal: onderzoek in experimentele communicatie, commerciële en sociale hacks en streaming, commerciële ingrepen en interfaces, interaction design, project en concept ontwikkeling, technische vaardigheden, ontwikkeling van een autonoom portfolio en concept en beeldcodeontwikkeling. Er zijn lezingen van gastdocenten.

Derde vakjaar

Dit jaar is je eindexamenjaar. Naast het ontwikkelen van je eigen werk, staat dit jaar de eindexamenscriptie centraal. Je krijgt intensieve individuele begeleiding van je docenten en gastdocenten afkomstig uit het culturele veld. Tijdens dit jaar vindt ook de jaarlijkse excursie naar het buitenland plaats. Het jaar wordt afgesloten met de eindexamenexpositie die open is voor publiek.

Projecten

Studenten van DOGtime IDUM organiseren geregeld projecten en groepstentoonstellingen of participeren in toonaangevende nieuwe media festivals. Ook vindt er ieder jaar een excursie plaats naar een belangrijk kunstcentrum buiten Europa. Verder doet DOGtime mee aan alle academiebrede projecten zoals de jaarlijks terugkerende Open Dag, de Eindexamenexpositie en Rietveld UnCut.

Theorie

Tijdens DOGtime IDUM dient het theorieaanbod als specialistische aanvulling op het gedane onderzoek. Het bezoeken van belangrijke tentoonstellingen en het ontwikkelen van een artist's statement is verplicht. Het bezoeken van lezingen van het Studium Generale is facultatief. Het Studium Generale programma biedt een algemeen theoretisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te verzorgen. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn mogelijk binnen de opleiding DOGtime IDUM, maar altijd alleen in overleg met docenten.

Students 1e jaar (DOGtime 3 IDUM)

Brigty Gidey
Cynthia Schoorl
Maria Fernandez Alvarez
Qi Teng Wu

Studenten 2e jaar (DOGtime 4 IDUM)

Agne Ryliškyte
Cem Berendsen
Dave Hagen
Lianne van Roekel
Lotte de Jong
Ninya de Wever
Wouter Smit

Studenten 3e jaar (DOGtime 5 IDUM)

Katia Papanikola
Marieke Verkoelen
Martine Folkersma
Olaf Baars