nl

Minne Kersten – Beeld en Taal 2016

Eindexamens

frfrfrfrfr

The Netherlands, 1993
www.minnekersten.com
Thesis: De onnavolgbare fles

Minne Kersten – Beeld en Taal 2016

Minne Kersten – Beeld en Taal 2016

Minne Kersten – Beeld en Taal 2016

Minne Kersten – Beeld en Taal 2016

Between the False Ceiling and the False Floor

Minne Kersten – Beeld en Taal 2016
When bees swarm out to find a …