nl

VAV - Moving Image

VAV is een opleiding beeldende kunst die zich speciaal richt op het bewegende beeld. In de huidige kunstwereld is het bewegende beeld bijzonder actueel. In de internationale tentoonstellings- en kunstwereld heeft het bewegende beeld zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste uitingsvormen.

Als kunstenaar ‘animeer’ je levenloze objecten en geeft daar leven aan, zowel in overdrachtelijke als in letterlijke zin. Zodra de student zijn of haar voorwerp vult met ‘anima’ (het Griekse woord voor ‘leven’) begint het werk met de toeschouwer te communiceren. VAV is een opleiding waar vragen worden gesteld over ideeën, inhoud, vorm, techniek en middelen. Wij beschouwen dat als een voorwaarde voor kwaliteit in de kunst. Een uitvindersmentaliteit is kenmerkend voor VAV-studenten. Als docenten stimuleren wij het experiment en een onafhankelijke, eigenzinnige houding.
Wij houden ons bezig met verschillende disciplines: film, animatie, geluid, performance, video, nieuwe media, beeldende kunst en film- en kunstgeschiedenis. Met name het gebied ‘tussen’ de disciplines is interessant. Op het snijvlak van beeld en geluid, of 3D en bijvoorbeeld geavanceerde computertechnologie, ontstaat vaak verbluffend werk.

De docenten van deze afdeling helpen je bij je ontwikkeling en kijken samen met jou naar je innerlijke motivatie en passie door het werk dat jij presenteert met je te bespreken.
Een essentieel onderdeel van de opleiding is het ontwikkelen van je eigen visie op de betekenis van je werk binnen de samenleving. Het is heel belangrijk dat je de drive hebt om je zelfgekozen thema’s diepgaand te onderzoeken!
Wij beschouwen contacturen als een belangrijk aspect van de opleiding. Docenten en studenten wisselen op basis van gelijkheid van gedachten over de voortgang van het werk. De opleiding is een proces, waarbij ideeën, half voltooid werk en het eindresultaat door de docenten met de student wordt besproken.
De docenten zijn jouw coach bij je persoonlijke zoektocht. Er worden diverse onderwijsmethodes toegepast om jou te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling, waaronder individuele gesprekken, groepsgesprekken, workshops, projecten en een excursie. Wij zijn er trots op dat ons onderwijs plaatsvindt in een omgeving waarin oprechtheid, toewijding aan de studie, een positieve houding tegenover medestudenten, een open instelling en wederzijds respect hoog in het vaandel staan.

Doelstelling van de opleiding

Je wordt opgeleid tot onafhankelijk kunstenaar of filmmaker die klaar is voor de beroepspraktijk.

Theorie en praktijk

Tegelijk met het maken van nieuw werk wordt er ook altijd theoretisch over dat werk bespiegeld. Je wordt gestimuleerd om je te verdiepen in de kunst- en filmgeschiedenis in relatie tot je eigen werk.
Wij zien graag dat studenten theorie en kunstpraktijk als één onlosmakelijk geheel beschouwen en nadenken over de keuzes die zij maken. Door met verschillende materialen en ideeën te spelen, ontwikkel je je eigen manier van werken.
In het laatste jaar schrijf je een afstudeerscriptie.
Binnen de afdeling VAV krijg je les in kunstgeschiedenis, filmgeschiedenis en filosofie. De theorie die je in het examenjaar krijgt heeft betrekking op je eigen ontwikkeling op het gebied van beeldende kunst, maar ook op film, geluid, muziek en literatuur. Als afsluitend project voor het theoriegedeelte schrijven de studenten een scriptie, waarbij ze worden gecoacht door Paula Albuquerque. Daarnaast worden er speciale colleges gegeven door de docenten van de afdeling en worden er regelmatig lezingen gehouden door gasten, waaronder kunstenaars, alumni en kunstcritici. Tijdens de colleges komen verschillende onderwerpen aan bod: eigen werk van studenten, kunstgeschiedenis en filosofische of ideologische onderwerpen. Ook wordt er les gegeven over specifieke technieken. Het Studium Generale maakt ook standaard deel uit van het theorieonderwijs binnen de afdeling VAV. Het Studium Generale biedt een algemene historische context voor actuele thema’s binnen de internationale kunstwereld van vandaag. Voor het Studium Generale worden prominente sprekers uit binnen- en buitenland aangetrokken om lezingen te geven. Zie voor meer informatie: Studium Generale.

Projecten

Projecten zijn in het derde en vierde jaar een belangrijk onderwijsmiddel. Dat kunnen projecten binnen of buiten de Academie zijn, geleid door een of meer (gast)docenten. Een project kan bijvoorbeeld draaien om performance, installaties bouwen, een film maken of een tentoonstelling opzetten. Tijdens je opleiding bezoek je regelmatig musea en galerieën in binnen- en buitenland. Een bezoek aan het Nederlands Film Festival in Utrecht en het International Film Festival in Rotterdam staan standaard op het programma.

Ateliers en werkruimtes

De afdeling beschikt over een aantal atelier- en projectruimtes.

Exameneisen en competenties

Bij de beoordeling kijken wij naar originaliteit, het vermogen om werk te produceren, het vermogen om conceptueel te denken, het vermogen om een idee om te zetten in een werk, het vermogen om kritiek te incasseren en je te ontwikkelen, het vermogen om met anderen samen te werken en je tot je omgeving te verhouden en het vermogen om een werk te maken en te presenteren.

Na je studie

Met je diploma op zak ben je een gekwalificeerd filmmaker en kunstenaar. De praktijk wijst uit dat je – afhankelijk van je eigen interessegebied, persoonlijke ontwikkeling en kwalificaties – ook werk kunt vinden als geluidsontwerper, componist, animator, videomaker of webdesigner.

Opbouw Studie

Eerste vakjaar

In het eerste jaar na afronding van het basisjaar krijg je les in de vakken kunst, performance, film, video, animatie en theorie. Het eerste semester krijg je college, doe je mee aan groepsgesprekken en doe je een aantal zeer vrije opdrachten. In het tweede semester heb je meer individuele gesprekken en volg je steeds meer je eigen weg in je ontwikkeling. Alle vakken zijn verplicht. De meeste technische vakken worden in dit jaar gegeven. In het tweede semester doe je een groot performance-project met de hele groep. We organiseren excursies naar filmfestivals en tentoonstellingen, vaak samen met BK.

Tweede en derde vakjaar

In het tweede en derde vakjaar schrijf je je in bij een van de docenten voor een individueel gesprek of groepsgesprek. Je kunt deelnemen aan projecten en excursies. Daarnaast kun je je aanmelden voor een uitwisseling met een van de academies in het buitenland of stage lopen. Projecten binnen en buiten de academie zijn een integraal onderdeel van de opleiding.

Derde vakjaar, eindexamenjaar

Vanaf het tweede vakjaar heb je een speciale mentor, een docent met wie je regelmatig je studievoortgang bespreekt. Ook in het eindexamenjaar heb je je eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de tekst op de bijlage bij je diploma. Zoals reeds vermeld maakt de scriptie deel uit van je eindexamen.

De praktijk

In dit jaar ben je niet alleen bezig met je afstuderen, je leert ook hoe je een portfolio aanlegt en hoe je subsidie of een sponsorschap aanvraagt. Om de zoveel weken wordt er door een oud-leerling een lezing gegeven over zijn of haar loopbaan na de Rietveld en ervaringen als jonge afgestudeerde kunstenaar in de beroepspraktijk.

Publiciteit

Als eindexamenstudent denk je samen met je afstudeercoördinator en je medestudenten na over de eindpresentatie. Onderdeel van je eindexamenwerk is een zelf ontworpen ansichtkaart die wordt verspreid via de eindexamenmailing aan pers en publiek.

Website

Onder begeleiding van een docent nieuwe media werk je aan je eigen professionele website.

Locatie

De afdeling VAV bevindt zich meteen rechtsaf op de eerste verdieping van het Gerrit Rietveld-gebouw. De technische ruimtes bevinden zich op de vijfde en zesde verdieping van het B&C-gebouw en in de kelder (analoge filmwerkplaats). In de kelder zijn projectruimtes. In de kelder is ook een volledig uitgeruste beamerzaal aanwezig met de nieuwste audiovisuele apparatuur.

Joost van Loon – VAV 2015

Hannah Kay Piche – VAV 2010

Eunkyo Kang – VAV 2013

Levitation Crisis
2016-06-16 09:34:58

Stages, Uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht. In het begin van het derde jaar worden de studenten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een intensieve werkperiode in het buitenland. Door de uitwisselingsacademie de European Exchange Academie in Beelitz bij Berlijn (een initiatief van Harry Heyink, een van onze docenten), worden studenten in de gelegenheid gesteld om een maand aan de slag te gaan met studenten van andere academies uit Europese omringende landen. Dit onder begeleiding van docenten van de verschillende academies. De periode eindigt met een presentatie in de vorm van een tentoonstelling.

Voorbereiding op de beroepspraktijk

De projecten binnen- en buiten de school zijn een belangrijke oefening voor de professionele praktijk van het schrijven van een aanvraag of voorstel tot het maken van een begroting, het samenwerken met anderen en het produceren en plaatsen van het werk. We geven workshops in de verschillende aspecten van dit proces. In de filmworkshop bieden we de studenten de mogelijkheid om te werken met professionals in een professionele studio. We organiseren diverse studentenpresentaties en nodigen met regelmaat gastdocenten en alumni uit voor een lezing.

Locatie

VAV bevindt zich op de eerste verdieping van het Gerrit Rietveld gebouw.

Studenten 1e jaar

Alicia Oluhara
Camille Cornillon
Eleftheria Kalogianni
Jaakko Myyri
Kenneth Aidoo
Lachlan Mackenzie
Lii Chong
Manon Runel
Maria Kozlitina
Moa Holgersson
Pernille Pedersen
Poppy Paulus-Nicolas
Qianfu Ye
Seulgi Choi
Sumin Lee
Viktor Holst
Wanda Thormeyer
Xin Zhu Wu
Zaid Al Aubaide

Studenten 2e jaar

Alai Botter
Anastasia Afonina
Annie Åkerman
Barbara Martinet
Bernardo Frota Vieira
Chad O'Dare
Cornelia Isaksson
Dyrfinna Garðarsdóttir
Emma Bienfait
Emma van den Berg
Hanna Monola
Hrafnkell Guðmundsson
Jan Berger
Jozef Smidt
Kleoniki Stanich
Lars van de Grift
Laura Dubourjal
Liza Koroleva
Marie Sizorn
Martina Gudmundson
Mateusz Grymel
Mathieu Mulder
Maxime Favre
Meret Zimmermann
Nadja Henß
Oded Rimon
Sofie Foged
Valdemar Gudmundsson

Studenten 3e jaar

Aurélien Potier
Catoo Kemperman
Daniel Farr
Elfi Seidel
Emily Kabos
Emma Kroos
Gaspard Combes
Hansje Hofland
Jonathan Aldenberg
Josefine Johannessen
Lukas Varady-Szabo
Marie Larsen
Mathilde Renault
Sandra Golubjevaite
Sergey Golubev
Timna Tomiša
Tjeerd van Heerdt
Tomas Ermin
Victorine van Alphen