nl

Keramiek

Keramiek is een specifiek medium binnen de autonome beeldende kunst. Het bestrijkt een breed en divers gebied: van sculptuur / installatie / werk in de openbare ruimte tot het ontwerp en de uitvoering van gebruiksvoorwerpen. De afdeling Keramiek wil talentvolle mensen begeleiden om zelfstandig te functioneren op het gebied van beeldende kunst en vormgeving om vervolgens tot artistieke inspirators binnen het werkterrein uit te groeien. Na afronding van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

De aandacht ligt op autonome kunst, vormgeving en de grensoverschrijdende tussengebieden. Bij de afdeling Keramiek word je gestimuleerd om op experimentele wijze posities te zoeken en in te nemen binnen deze uitersten. Zelfstandig werken en een experimentele houding zijn belangrijke kenmerken die je zal ontwikkelen, in combinatie met het onderzoek naar het complexe technische proces van de keramiek. Kernpunt in je begeleiding is het ontwikkelen van het beeldend vermogen: ideeënvorming, technische kennis en conceptueel denken. Vanuit gerichte opdrachten en eigen initiatief ontstaan plannen waarvoor een, op dat moment passende, materiale vertaling wordt gezocht. Door individuele begeleiding en groepsbesprekingen wordt kennis over het medium doorgegeven.

Onderwijsaanbod

Mentaliteitsontwikkeling als autonoom beeldend kunstenaar/vormgever, Technieken zoals opbouw van vormen, glazuren, mallen maken, gieten, draaien, gipsdraaien, Materiaaltheorie, Glazuurtheorie, Kunst-, en designtheorie, Sculptuur, Installatie, Conceptontwikkeling, Tekenen.

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

Nadat je het Basisjaar of een vergelijkbaar jaar bij een andere opleiding succesvol hebt doorlopen, kom je in het eerste vakjaar terecht. Bij de afdeling Keramiek is de thematiek van dit eerste vakjaar samen te vatten als oefening in experiment, kennismaking met de inhoud en het leren van technieken. Door middel van opdrachten komen ontwerpen, schetsen, vormen, beelden en het maken van presentaties aan bod. Aan de opdrachten werk je zelfstandig. Je wordt wekelijks begeleid met individuele,- en groepsgesprekken. Voor ieder vakjaar geldt een verplicht programma van theorielessen, excursies en projecten.

Tweede vakjaar

In het tweede vakjaar wordt de focus gelegd op conceptvorming en ontwikkeling van samenhang tussen vorm, inhoud en techniek. In dit jaar is er de mogelijkheid voor het lopen van een stage of voor een uitwisseling met een buitenlandse academie. Verder ontwikkel je in je tweede vakjaar een artist statement en werk je aan je portfolio.

Het derde vakjaar

Het derde vakjaar is tevens het eindexamenjaar. Tijdens het eindexamenjaar houd je je bezig met de uitvoering van eigen werk dat getoond wordt op de eindexamententoonstelling. Deze is aan het eind van het jaar en open voor publiek. Onderdeel van het eindexamen is het opzetten van een theoretisch statement over een zelfgekozen onderzoek, uitmondend in een scriptie.

www.thomasknopper.nl
2016-12-22 08:29:37

"8282" door Hyoseop Kim in WOW Amsterdam
Lees meer

Thomas Knopper – Keramiek 2016
Een gereedschapstukken/A to…

Mariska Koolen – Keramiek 2016
Collaboration Nicolaas van de …

Niek van de Lande – Keramiek 2016
Collaboration Nicolaas van de …

Projecten

Elk semester worden er workshops georganiseerd die door docenten of gastdocenten gegeven worden. De workshops behandelen een theoretisch, praktisch of technisch onderwerp in een korte intensieve periode. Tijdens je studie Keramiek aan de Rietveld Academie zul je regelmatig op excursie gaan. Elk jaar wordt er een reis naar het buitenland georganiseerd waar alle docenten en studenten aan deelnemen. Daarnaast zijn er excursies naar belangrijke keramische centra zoals het EKWC, Tichelaar-Makkum, museum Princessehof en SM 's Hertogenbosch. Ook worden er relevante symposia bezocht. Er is ieder jaar een tocht langs galerien van Amsterdam en er worden tentoonstellingen bezocht.

Theorie

Theorie neemt een belangrijke plek in op de afdeling. Het theorieonderwijs heeft als uitgangspunt het verwerven van kennis en de samenhang leren zien tussen theorie en praktijk. Er wordt zowel kunsttheorie als design theorie gegeven. Ook kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en materiaaltheorie zijn vaste onderdelen van het theorieonderwijs. Een aantal vaste theoriedocenten geven de verschillende theorielessen. Daarnaast worden gastdocenten uitgenodigd om hun specifieke kennis te delen. Ook is het Studium Generale een vast onderdeel van het theorieonderwijs. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

Stages en/of een buitenlandverblijf is mogelijk tijdens een studie Keramiek aan de Rietveld Academie. Je wordt geadviseerd in het tweede jaar een stage bij een atelier, kunstenaar of vormgever te lopen. Dit geldt ook als je naar een andere academie buiten Nederland wil.

Studenten 1e jaar

Alma van de Burgwal
Amanda Theilsgaard
Eva de Kleer
Hyojin Jung
Irina Zakharova
Isla Park
Jara van Dam
Su Melo Soto
Yvonne 't Hoen

Studenten 2e jaar

Caro de Jonge
Emilie Bobek
Ildikó Horváth
Katri Paunu
Laura Neto Canha Malpique Peleja
Natali Blahov

Studenten 3e jaar

Buster Stroucken
Emma Walch
Jevgenijs Carenoks
Louise Moins
Tomas Heller
Ziynet Hidiroglu