nl

Edelsmeden

Edelsmeden is een zelfstandige kunstvorm die tussen de toegepaste en de beeldende kunst ligt. De kunstvorm biedt zeer specifieke beeldende en conceptuele mogelijkheden.
Bij de afdeling Edelsmeden wordt onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met de mogelijkheden en de reikwijdte van het sieraad als medium. Ook wordt edelsmeden als attitude verkend.

Bij het verkennen van die attitude neemt de Gerrit Rietveld Academie een duidelijk standpunt in door ervan uit te gaan dat een ‘sieradenattitude’ niet per se tot het ontwerpen van sieraden hoeft te leiden.
Het begrijpen en definiëren van de sieradenattitude draagt niet alleen bij aan de positionering van het hedendaagse edelsmeden ten opzichte van de hedendaagse kunst en cultuur (kunst, mode en design), maar zorgt vooral voor een meer precieze formulering en extrapolatie van de bekwaamheden van (toekomstige) edelsmeden en hun mogelijke werkwijzen. Dit versterkt hun identiteit en biedt ruimte voor nieuwe activiteiten, zowel binnen als buiten de context van het maken van sieraden.
Studenten worden uitgedaagd om een breed scala van onderwerpen en projecten te benaderen vanuit de invalshoek van het edelsmeden. Die invalshoek staat uiteraard niet van tevoren vast. Het is aan de student om daar zelf karakter en betekenis aan te geven. Tijdens hun studie leren studenten zichzelf en hun werk te positioneren binnen een gegeven of door hen zelf gegenereerd vakgebied of kader. Hierdoor zullen ze binnen ieder gegeven vakgebied of kader kunnen werken, en daarbij hun eigen, authentieke methoden, signatuur en kennis toepassen.

Een multidisciplinair team van docenten begeleidt de studenten en stelt het lesprogramma samen. Aan de basis van het lesprogramma liggen fundamentele kwesties met betrekking tot het edelsmeden, zoals versiering en expressie, identiteit en identificatie, het (menselijk) lichaam, de relatie maker-sieraad-drager, het teken, het signaal en de boodschap, massaproductie versus het unieke kunstwerk, vakmanschap en technologie, klassieke technieken, nieuwe materialen en natuurlijke grondstoffen, de geschiedenis van de handel en de opkomst van monetaire systemen, sieraden als kunst in het publieke versus het persoonlijke domein.
De edelsmid onderscheidt zich door de focus op deze thema's, in combinatie met een specifieke en zeer persoonlijke manier van vervaardigen, vertalen en denken.
Vanwege deze op experiment en onderzoek gebaseerde benadering beperkt de studierichting zich niet tot bepaalde materialen en kan het onderzoek van de student via verschillende media tot expressie komen, zowel in 2D als in 3D. Daarnaast kunnen studenten gebruik maken van performance, fotografie, beeldhouwkunst, video en andere vormen van expressie.

Onderwijsaanbod

Vakinhoudelijke en vaktechnische begeleiding, beeldend onderzoek, 3D-vormgeving, werkbesprekingen (individueel en in groepen), kunsttheorie, onderzoeksstrategieën, lees- en schrijfonderwijs, workshops, gastlessen en lezingen, excursies, tekenen, voorbereiding op de beroepspraktijk, gezamenlijke projecten, presentaties en de tentoonstellingspraktijk.

Opbouw van de Studie

Eerste vakjaar

Gedurende het eerste specialisatiejaar werk je op basis van opdrachten en thematische projecten, om op die manier inhoudelijke, formele en technische ervaring op te doen. Daarnaast ontwikkel je vrij werk dat je zelf initieert. Je zult hierbij begeleiding krijgen.

Tweede vakjaar

Tijdens het tweede specialisatiejaar zul je je werk en onderzoek verdiepen en werk je toe naar de ontwikkeling van een oorspronkelijke beeldtaal. Je initieert projecten en verwerft vaardigheden die je nodig hebt voor diepgaand (theoretisch) onderzoek. Je krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een duurzame artistieke werkmethode.

Derde vakjaar

In het derde specialisatiejaar werk je toe naar het eindexamen. Naast het beeldende werk maakt een scriptie deel uit van het eindexamen. Het examen wordt afgesloten met een grote tentoonstelling van alle afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie. Deze vindt eind juli plaats in het gebouw van de academie en is toegankelijk voor het publiek.

True Doors project maakt ouderen gelukkiger
Lees meer

Photo credit: True Doors

Een Ander Lichaam
Lees meer

Een Ander Lichaam, een tentoon…

JEWELLERY DEPARTMENT BIJ OBJECT ROTTERDAM
Lees meer

Freebinding +5 beelden
2014-10-21 20:18:24

haaroorgaatje
2014-07-02 20:27:53

Jewelry Department Graduation …

arm been
2014-06-26 16:44:36

Roel van den Hoek – Edelsmeden 2015

Jessy Germs – Edelsmeden 2012

Laura Klinkenberg – Edelsmeden 2015

Anna Moison – Edelsmeden 2015

Erin Tjin-A-Ton – Edelsmeden 2009

Projecten

Tijdens de studie aan de afdeling Sieraden zijn er regelmatig momenten waarbij je als student je werk kan tonen aan het publiek. Bijvoorbeeld bij een presentatie, een tentoonstelling, bij een scholenpresentatie, een open dag of een symposium.

Theorie

Het bezoeken van lezingen van het Studium Generale is verplicht in het eerste en het tweede vakjaar van de Sieradenafdeling. Het Studium Generale biedt een algemeen theoretisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te verzorgen. Voor meer informatie zie Studium Generale

Doel is dat de student leert te reflecteren op zijn werk en in staat is zijn werk te verbinden met de buitenwereld. Essentieel is dat hij of zij het werk kan presenteren, verduidelijken en verdedigen.
Gedurende het eerste jaar en een deel van het tweede specialisatiejaar werkt de student voornamelijk in het kader van opdrachten en thematische projecten, om op die manier inhoudelijke, formele en technische ervaring op te doen. De student leert werken met verschillende materialen en technieken en verwerft basiskennis over het traditionele vakgebied.
Gedurende het examenjaar werkt de student een zelfgekozen concept uit, dat vervolgens wordt tentoongesteld om de beeldende, filosofische en technische kwaliteiten van het werk te toetsen aan de buitenwereld.
Van de studenten binnen de afdeling wordt een zelfstandige, open en volwassen houding ten opzichte van hun studie verwacht.

Stages en Uitwisselingen

Aan het eind van het tweede/ begin van het derde vakjaar is stage een verplicht onderdeel van de studie. Uitwisselingen zijn in het tweede vakjaar mogelijk, maar niet verplicht.

Studenten 1e jaar

Caroline Bach
Hyo-Jung Choi
Jet van der Touw
Juliette Delarue
Margherita Chinchio
Marguerite Bonneil
Maria Nolla Mateos
Naomi Lamdin
Silvana Mc Nulty

Studenten 2e jaar

Lindsey Fontijn
Lisa Plaut
Madelief Geus
Sara Saraiva Camara Leme
Yunting Zhang

Studenten 3e jaar

Gongon Chang
Inge van Genuchten
Koen Jacobs
Martina Turini
Mika Yamakoshi