nl

Beeldende Kunst

Rietveld Beeldende Kunst…

… biedt ruimte aan studenten om te reflecteren op de eigen vooronderstellingen over kunst en de wereld, daarbij steeds opnieuw de eigen artistieke positie bepalend. Daarbij gaat het om een verschuiving van het beschouwen van de dingen “zoals ze zijn”, naar de erkenning van de complexiteit van de wijze waarop materialen, objecten en ideeen in verschillende contexten functioneren. Studenten worden geconfronteerd met de discussie over de autonomie van de kunst: haar vermogen om bepaalde kennis en macht te verplaatsen naar verschillende kennis- en ervaringsdomeinen.

…. stimuleert haar studenten om weloverwogen keuzes te maken. Behalve het vermogen om te reflecteren op de individuele praktijk, op de kunsttheorie en op de kunstgeschiedenis, betekent dit ook vorm geven aan en worden gevormd door de kunst, en het in gang zetten van een creatief proces dat de geijkte parameters rondom theorie, praktijk en de publieke sfeer ter discussie stelt. Kunst wordt daarbij gezien als een diversiteit van praktijken, of dit nu het domein van het beeld, objecten, taal, performance en presentatie betreft; elk medium belichaamt specifieke ideeën over tijd, ruimte en sociale relaties.

… richt haar aandacht op de manier waarop de dingen met elkaar verbonden zijn en op de effecten en invloed van bepaalde processen, zowel binnen, als buiten de studio in de wereld in zijn geheel. De heropleving van het object, de belangstelling voor de materialiteit van de dingen, maar ook veranderende opvattingen over artistieke vernieuwing en ‘material literacy’ zijn actuele onderwerpen in de kunst en geesteswetenschappen. In reactie hierop probeert Rietveld Fine Arts een structuur aan te bieden die studenten in staat stelt te werken aan nieuwe vormen van logica en kennis op het grensvlak van kunst en onderzoek.

Onderwijsaanbod

Schilderen, tekenen, ‘Drawing Lab’, Kunstgeschiedenis, Kunst in de Publieke ruimte, Sculptuur, Installaties, Video en Film, Geluid, Fotografie, Performance-kunst, Studium Generale.

---
2016-11-07 12:53:41
---
Luca van der Woodsen – Beeldende Kunst 2011
Luca in front of his work

Nadia Plesner – Beeldende Kunst 2012

Pieter Augustijn – Beeldende Kunst 2013

Opbouw van de studie

1e vakjaar:

In het eerste vakjaar werk je zelfstandig. Het is belangrijk om veel te experimenteren. Er worden geen opdrachten gegeven. Je gaat op zoek naar inspiratiebronnen en leert hoe gebruik te maken van de bibliotheek. Je leert je eigen werk te analyseren en conclusies te trekken om vervolgens een volgende stap in je ontwikkeling te kunnen zetten. Je maakt een aanvang met je persoonlijke artist statement. Er zijn veel groepsdiscussies. De begeleiding is verder individueel. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Je krijgt trainingen in het maken van tentoonstellingen.

2e vakjaar:

In het tweede vakjaar wordt er kritischer naar je werk gekeken en wordt datzelfde van jou verwacht. Je gaat je steeds meer toespitsen op die concepten en technieken die je je in het eerste jaar eigen hebt gemaakt. Je werkt verder aan je artist statement. Ook word je geleerd hoe je er een goede documentatie op nahoudt.

3e vakjaar:

In het derde vakjaar werk je toe naar de eindexamenexpositie. Hier presenteer je jezelf aan het grote publiek. Je artist statement mondt uit in een scriptie. Dit is een verplicht onderdeel van het eindexamenjaar. Hoe presenteer je jezelf en hoe presenteer je je ten opzichte van anderen? De afdeling heeft een open karakter naar de buitenwereld. Dit resulteert in regelmatige deelname aan prijsvragen, tentoonstellingen en projecten met externe partijen.

Projecten

De afdeling Beeldende Kunst is veelal betrokken bij projecten zowel binnen als buiten de academie. Ook zijn excursies naar binnen en buitenland vaste onderdelen van het curriculum. Daarbij wordt samengewerkt met andere afdelingen zoals VAV en Grafisch Ontwerp. Ook houdt de afdeling regelmatig tentoonstellingen in de expositieruimtes van de Rietveld Academie en neemt de afdeling deel aan het academie-brede project Rietveld Uncut.

Metal workshop / Metaal werkplaats

Theorie

Tijdens een opleiding Beeldende Kunst aan de Rietveld Academie word je breed theoretisch onderwezen. Zo zijn er lessen kunstgeschiedenis, filosofie en kunsttheorie. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende gastdocenten die je onderwijzen en worden er lezingen en symposia bezocht. Ook is het Studium Generale een vast onderdeel van het theorieonderwijs van VAV. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn mogelijk, maar niet verplicht. Als je dit wilt, overleg altijd eerst met docenten. Stages en uitwisselingen kunnen alleen plaatsvinden in het tweede vakjaar.

Studenten 1e jaar

Alan Bolumar
Antonia Nannt
August Rønne
Bodil Schinkel
Boyan Montero
Christian Kingo
Christian Vindelev
Christina Xenidou
Clémence Hilaire
David Grønlykke
David Patterson
Diego Diez
Eeli Saaristo
Eloise Dieutegard
Emma Nantermoz-Benoit-Gonin
Felicia Ljusteräng
Felix Schiffman
Hyeonju Lee
Ingrid Blix
Jaime Moreno Vicioso
Jelle van Houten
Jesse Asselman
Jiwon Shin
Joar Torbiörnsson
Johan Devigo
Johan Roelofs
Joris Benjamins
Josefina Anjou
Karin Iturralde Nurnberg
Lucas Atteveld
Lucia Flores
Maren Fluri
Margot Domart
Menno van Winden
Myrto Christou
Niklas Büscher
Paul Nentjes
Rixta van der Molen
Rosa Vilaça Mesquita
Sara Milio
Tim Neutel
Wessel Rossen
Yiyi Chen

Studenten 2e jaar

Anton Halla
Ayesha Ghaoul
Cristina Mata Martín
David Noro
Dieuwertje Hehewerth
Dionisios Argyropoulos-Ioannou
Edmée ter Meulen
Elena Giolo
Elias Njima
Emilie Palmelund
Evangelia Vasileiou
Garance Fruh
Gido Cuppens
Helena Tan
Ida Hansen
Jana Matchavariani
Janneke Schnell
Joeri Leijdsman
Juan Guerrero Gil
Ksenia Perek
Manuela Rosso-Brugnach
Mari Schraven
Marina Papazyan
Marsha Bruinen
Miguel Pereira
Niall Brown
Nils Andreasen
Nora Papp
Oda Olsson Haugerud
Otakar Zwartjes
Pia Hinz
Rasmus Nielsen
Robin Brass
Vala Jónsdóttir
Valerie Lee

Studenten 3e jaar

Antrianna Moutoula
Clara Nygaard
Daniela Kühnle
Efrem Angela
Einar Limi
Eli Sobel
Esperanza de Vries
Evelina Jonsson
Fabian Bergmark
Finn Godwin
George Kratochvil
Georgios Tsiongas
Giel van Stokkum
Javier Lloret Pardo
Lefki Mevissen
Linnea Langfjord Kristensen
Magali Llatas Berrios
Martin Brandt
Nikke Hallman
Pedro Herrero Ferran
Rikke Goldbech
Shunyao Yu
Sophie Serber
Wiebe Bouwsema