nl

Pictures/video Rietveld Uncut 2011

Gerrit Rietveld Academie en De Brakke Grond

Rietveld Uncut 2011

The Living Object

11/12 november 2011

Plaats: De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 november 2011 organiseerden de Gerrit Rietveld Academie en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond voor de derde maal Rietveld Uncut. Rietveld Uncut toonde, onder de bezielende leiding van de Vlaamse theatermaker en beeldend kunstenaar Kris Verdonck (1974), een dwarsdoorsnede van de gehele academie. Binnen het door Verdonck aangedragen thema ‘The Living Object’ onderzocht Rietveld Uncut onder andere de relatie tussen mens en object en de invloed van materiaal op een kunstenaar.
Hoe leiden de (on)mogelijkheden van materialen tot nieuwe dimensies? Wat zegt dit over de bezieling van een kunstenaar? Rietveld Uncut toonde het dynamische werkproces van alle studierichtingen van de Rietveld Academie. Rietveld Uncut zocht hierbij naar interactie met het publiek. Het presenteerde de kunstenaars van morgen met experimentele projecten die ter plekke voor ieders ogen ontstonden.

foto's/pictures: Dietmar Gunne

meer over/more about:

Kris Verdonck

Brakke Grond

Reading Kleist door Ann Meskens, philosopher in Residence

On Friday 11 and Saturday 12 November 2011 the Gerrit Rietveld Academie and the Flemish Arts Centre De Brakke Grond were holding the third edition of Rietveld Uncut.      
Supervised by the inspirational Flemish theatre-maker and artist Kris Verdonck (born 1974), Rietveld Uncut showed a cross-section of work from the entire academy.    

Within the theme provided by Verdonck, ‘The living Object’, Rietveld Uncut explored among other things the relationship between man and object and the influence of material on the artist. How do the possibilities and limitations of materials lead to new dimensions? What does this say about the inspiration of an artist? Rietveld Uncut showed the dynamic work process of all the degree programmes at the Rietveld Academie. In addition to this, Rietveld Uncut seeked interaction with the public. It presented the artists of the future, with experimental projects that were created right in front of the audience.