nl

Orientation Year at the Open Day 2015

Voor meer informatie over het Oriƫntatiejaar zie / For more information about the Orientation Year see:

http://www.rietveldacademie.nl/nl/orientatiejaar

  1. Maak een visuele registratie van omgevingsgeluid dat je nu hoort / Make a visual registration of the sounds that you hear now.
  2. Vul de tafel met voorwerpen uit je jas- en broekzak en beteken de ruimtes tussen die voorwerpen / Fill the table with objects from your pockets and draw the space in between.
  3. Teken/schrijf de Google zoekopdracht waar je je het meeste voor schaamt. Write/draw your most embarrassing search on Google
  4. Omtrek je eigen lichaam of dat van een ander en vul die omtrek met tekeningen van alle groenten die je deze maand hebt gegeten. / Trace the body of yourself or another and fill that outline with all the vegetables that you ate this month.
  5. Teken de route die je op weg hiernaartoe hebt afgelegd. / Draw the route that you took coming here.
  6. Gebruik voorwerpen uit je directe omgeving als tekentool. / Use objects from your surrounding as drawing tools.