nl

Vooropleidingsjaar

Het Vooropleidingsjaar is bedoeld voor mensen tot en met 25 jaar. Het Vooropleidingsjaar is een voorbereidend studietraject voor de HBO opleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie. Na de eindpresentatie in april 2018 kunnen vooropleidingsstudenten bij voldoende resultaat, direct worden toegelaten tot het basisjaar, het eerste studiejaar van de vierjarige bacheloropleiding van de Gerrit Rietveld Academie (NB: mits zij minimaal een HAVO of MBO4 diploma hebben behaald). De lessen worden gegeven in de Engelse taal, 50% van de vooropleidinsgstudenten zijn niet-Nederlands. NB: Het Vooropleidingsjaar wordt niet bekostigd door de overheid. Dit betekent dat vooropleidingsstudenten niet in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Aan de Vooropleiding gaat een selectie vooraf aan de hand van meegebracht eigen werk en uitgewerkte thuisopdrachten, en een toelatingsgesprek met een docent. Naast de uitgewerkte thuisopdrachten kan het werk dat je meeneemt bestaan uit schetsen, krabbels, foto’s, video’s, ruimtelijk werk. Kortom alles wat iets laat zien over je beeldend vermogen.

Het Vooropleidingsjaar 2017 start met een introductie op een woensdag na half september 2017.

Cursusgeld 2017: € 1908,-
Duur: 25 weken, 3 tot 4 dagdelen per week
Toelatingsgesprekken op:    
- 31 mei (verplicht voor alle niet-EU/EER kandidaten!) & 21 juni 2017

Verplichte lesuren:
Woensdag: Fine Art; 10.00u – 13.00u
Donderdag: Design; 18.30u – 21.30u
Vrijdag: Theorie of Tekenen of excursies; 14.00u – 17.00u

Zes maandagochtenden (extra tekenlessen): 09.30 - 12.30u.    
Zes donderdagmiddagen (instructies hout, grafiek & digitale werkplaats): 14.00 - 17.00u.    
Een vrijdagochtend (instructie metaalwerkplaats): 10.00 - 13.00u.    
Drie woensdagmiddagen introductiecursussen Photoshop, Illustrator, Indesign.

De werkplaatsen van de Gerrit Rietveld Academie: hout, metaal, grafiek, 3D en de digitale werkplaats zijn gedurende openingstijden op afspraak toegankelijk voor vooropleidingsstudenten.

Verblijfsvergunning

Kandidaten uit alle niet-EU/EEA landen zijn VERPLICHT een verblijfsvergunning aan te vragen via het International Office van de Gerrit Rietveld Academie om in het Vooropleidingsjaar te kunnen studeren.

Wist je dat niet-EU/EER cursisten die zijn toegelaten voor het Vooropleidingsjaar 2016-2017 €13.000 op hun bankrekening moesten hebben staan om hun verblijfsvergunning te kunnen aanvragen? Voor meer informatie, lees hier

Het Vooropleidingsjaar is een serieuze voorbereiding op een studie aan de academie en bedoeld om in een jaar tijd zelfstandig te leren reageren op opdrachten en met docenten en medestudenten over je werk te reflecteren. De lessen worden gegeven door professionele kunstenaars en ontwerpers en de studielast is 13 uur per week. Het cursusprogramma bestaat uit lessen in beeldende kunst, 3D- en 2D ontwerpen en kennismaking met diverse media. Er wordt een theorieprogramma aangeboden en in het voorjaar neem je deel aan het Studium Generale. Daarnaast worden er regelmatig tentoonstellingen en musea bezocht, en in november vindt er een excursie plaats.

Er wordt twee maal per jaar beoordeeld: een tussenbeoordeling in december/januari en een eindpresentatie half april. Na de eindpresentatie kunnen vooropleidingsstudenten, mits zij het Vooropleidingsjaar in zijn geheel hebben gevolgd, het resultaat voldoende is, en ze minimaal een HAVO/MBO4 diploma hebben behaald, worden toegelaten tot het basisjaar, het eerste studiejaar van de HBO opleidingen van de Gerrit Rietveld Academie.
Het Vooropleidingsjaar biedt uitgebreide informatie over kunstvakopleidingen in binnen- en buitenland. In maart en april worden gesprekken gevoerd over de uiteindelijke studiekeuze van de vooropleidingsstudent.

Precourse Apply 2015 - 2016
2015-06-14 14:56:24

Vooropleidingsjaar, nog 2 plaatsen vrij!
Lees meer

Aperture
2010-01-18 00:57:21
-
Heart of a Refugee
2010-01-19 21:45:57
my project.
YAWN. Unit of Contagiousness
2010-02-04 16:09:22
15 in ONE +1 beelden
2010-02-05 14:07:29

PRE-
2012-11-13 21:32:08

designclass
2013-10-29 13:19:09

1pop-up expo '14 +5 beelden
2014-10-16 16:45:55
Rietveld pavilion 9 november

Drawing
2014-08-22 14:52:19

tekenen
2014-08-22 14:42:24

tekenen beoordeling +1 beelden
2014-08-22 14:47:45
Design: Knee jerk reflex kicker
2014-05-15 10:36:19
Fine Art lesson
2014-05-13 11:45:42

Caro de Jonge, Mask
2014-05-13 10:59:22
Mask by Caro de Jonge

Maps
2014-05-13 21:01:09

eva/kösen

Hair, wig

More Masks +3 beelden
2014-05-17 19:44:28
Caro

!Objects,Things +4 beelden
2014-05-14 19:23:55

Belen 2
Xanti
Moving Mountain
2015-01-31 19:56:29
"Moving Mountain" a design ass…

GREYHOUNDSUPPORT / precourse
2014-07-17 09:07:09
A portrait of a minute
2010-02-05 13:22:57