nl

DR. H.P. BERLAGEFONDS

Naast het verplichte collegegeld vraagt de Gerrit Rietveld Academie aan iedere student een bijdrage voor het schoolfonds, het Berlagefonds.

Het Berlagefonds is van groot belang voor het kunnen financieren van extra inspanningen en bijzondere investeringen en uitgaven. Zaken die voor het functioneren van het onderwijs belangrijk zijn en niet of maar gedeeltelijk door de overheid worden gesubsidieerd.

Omdat het vaak juist net gaat om het steuntje in de rug op het goede moment, voor de individuele student en voor de academie als geheel, is het Berlagefonds broodnodig.

Het geld komt direct en indirect ten goede aan de studentenbevolking:

Jaarlijks wordt een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld voor eindexamenprojecten. De studentendecaan heeft een bedrag uit het schoolfonds tot haar beschikking, waarmee zij naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid aan individuele studenten een kleine financiële ondersteuning kan bieden. Ook kunnen studenten bij onverwachte uitgaven kleine leningen (zonder rente) afsluiten via het Berlagefonds. In overleg met de financiële administratie en de decaan worden deze verzoeken beoordeeld.

De bijdrage aan het fonds voor studenten is € 50, maar alle giften zijn van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op: ING bank nummer 65.69.109.76, t.a.v. Berlage Fonds, Amsterdam