nl

Handleiding samenwerken met studenten

Hartelijk dank voor het benaderen van de (studenten van de) Gerrit Rietveld Academie. Voordat u verder gaat met uw concrete voorstel, treft u onderstaand een korte handleiding voor het indienen van voorstellen tot samenwerking.

Zou u in uw voorstel de volgende onderdelen willen verwerken:

Een korte bondige uitleg van het project

(zowel inhoudelijk als praktisch), het doel en de (financiƫle) middelen voor het project in zijn geheel en voor de student op zich.

De (aantoonbare) leersituatie voor de student,

met een (directe) link met de toekomstige beroepspraktijk.

Een duidelijk podium.

Buro Rietveld hanteert een breed begrip van podium. De essentie van het podium is dat de opdracht/het project verder reikt dan louter de directe samenwerking met student en opdrachtgever.

Een tijdslijn,

of een zo helder mogelijke indicatie van begin- en einddatum. Als het een groter project over een groter tijdsspanne betreft het aantal uur per week dat de student aan het project kwijt zal zijn.

Ten slotte:

Zorg voor een heldere duiding van wat uw project de

studenten van de Gerrit Rietveld Academie te bieden heeft.

De wederzijdse samenwerking/groei is essentieel. De studenten van de Gerrit Rietveld academie hebben een zeer intensief curriculum, een gratis oplossing voor uw probleem kunnen we helaas niet (zo maar) bieden.

N.B. De Gerrit Rietveld Academie is een zeer

internationale school, Engels is de gekozen voertaal, zou u om die reden zowel een Nederlandstalig als een Engelstalig voorstel kunnen indienen?

Voor aanbiedingen van gratis materiaal, aankondigingen of kortlopende projecten

waar Buro Rietveld niet als intermediair hoeft op te treden: maak een korte, duidelijk oproep en stuur de mail naar public@rietveldacademie.nl. De webredactie bekijkt of de oproep geplaatst zal worden op de interne site.
We kunnen echter niet de garantie geven dat alle oproepen onder de aandacht van onze studenten en medewerkers worden gebracht.