nl

Rietveld Research Residency

WE EDUCATE ONE ANOTHER

Introducing new intermediaries

Presentation Rietveld Research Residency

Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

27 november 2013 15.00 – 17.00

Gerrit Rietveld Academie, Room 105, 1st floor,

Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam

Ter afronding van hun Rietveld Research Residency presenteren Sjaak Langenberg & Rosé de Beer actuele plannen die voortvloeien uit het onderzoek en introduceren zij sleutelfiguren die zij gedurende het onderzoeksjaar hebben ontmoet.
Het langdurig slechte economisch tij is vruchtbare grond voor maatschappelijke transitie en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om die samenwerkingen tot stand te brengen zijn er nieuwe intermediairs nodig. Ogenschijnlijk conflicterende werelden staan de oplossing van maatschappelijke urgente thema’s in de weg. Om elkaars taal te leren verstaan moet er een tussentaal ontworpen worden die een brug kan slaan tussen de wereld van de kunst en de ouderenzorg, tussen social design en de bankenwereld, tussen vrije kunst en vastgoed, enzovoort. Daartoe moeten we elkaar opleiden. Om daarmee een begin te maken trekken Langenberg & de Beer in hun onderzoek vergelijkingen tussen hun kunstenaarspraktijk en de praktijk van gedragspsychologen, publieksfilosofen, goochelaars, verandermanagers, ideële reclamemakers en illustere figuren zoals de politicus Antanas Mockus, de voormalige burgemeester van Bogota die de verkeersveiligheid op straat verhoogde door politieagenten om te scholen tot mimespelers.
De schijnbare onoplosbaarheid van veel belangrijke (economische/sociale) vraagstukken is terug te voeren op het onvermogen (of de weigering) om gedrag daadwerkelijk te veranderen. Kunstenaars en social designers zijn in staat om maatschappelijke vraagstukken te reframen. Op basis daarvan ontstaan nieuwe handelingsperspectieven. Kunstenaars maken alternatieven zichtbaar en tastbaar.
Er liggen hele andere opdrachten in het verschiet dan tot dusverre in de context van kunst in de openbare ruimte werden verstrekt. De nieuwe intermediairs kunnen een belangrijke rol spelen bij deze opgaven. Alles draait om mensen. Daarom introduceren Sjaak Langenberg & Rosé de Beer:


MIEKE MOOR, legt zich als filosoof en organisatieadviseur bij organisatiebureau Twynstra Gudde toe op vraagstukken rondom de basale betekenis van ‘organisatie’: het menselijk vermogen om de chaotische werkelijkheid te ordenen. Veel dagelijkse werk wordt hierdoor gedomineerd: met beleidsplannen, strategienota’s, organogrammen proberen we onze complexe wereld te vatten, overzicht te creëren, risico’s te beheersen. In die ordeningsdrang blijft vaak weinig ruimte over voor het besef dat ‘waar het werkelijk om draait’ niet te regelen is. In het nuttigheidsdenken wordt veel waardevols uitgesloten. In de gezondheidszorg is het ‘geweld’ van die regelzucht voelbaar. Moor heeft deze thematiek uitvoerig onderzocht in het boek 'Tussen de regels’. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie', waarop zij in 2012 promoveerde, ‘een gewaagd boek over de relatie tussen kunst en werk’.


ANITA VAN DE LOOIJ ontwikkelde tijdens haar studie Veranderkunde (SIOO) een nieuwe methodiek waarbij zij kunstinterventies inzet bij organisatievraagstukken. Zij onderzoekt de kenmerken van werken op het grensvlak van kunst en organisatie(s) en werkt aan een boek hierover. Eerder was zij onder meer hoofd Duurzaamheid, Energie & Milieu van de gemeente Tilburg.


SJOERD TE BORG studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en had samen met Anne Janssens een creatief projectbureau voor slimme klussen: CiP Kollectief. Vervolgens maakte hij onderdeel uit van Vacant NL aan het Sandberg instituut en deed hij ontwerpend onderzoek naar het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen. Dit leidde tot het plan ‘Uitgeverij van de leegstand’. Recent maakte hij met Matthijs Voordenberg een documentaire over de toekomst van het studentenactivisme. Tijdens zijn studie politicologie sprak hij veelvuldig over 'wicked problems'. Ter Borg vindt dat juist ontwerpers zich met deze maatschappelijke problemen moeten bezig houden, omdat beleidsnotities altijd vanuit eenzelfde benadering worden geschreven.


TABO GOUDSWAARD is social designer. Hij studeerde in 2009 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, afdeling Fine Arts (DOGtime). Hij ontwikkelt artistieke strategieën voor (vastgelopen) maatschappelijke vraagstukken. Momenteel is hij structureel verbonden aan Geen Kunst, een adviesdienst van organisatiebureau Twynstra Gudde waarbij kunstenaars en adviseurs samenwerken voor een zo groot mogelijke impact op maatschappelijke vraagstukken. Goudswaard is initiator van het publieke onderzoeksproject SocialDesignForWickedProblems. In het kader van dit onderzoek werken Sjaak Langenberg & Rosé de Beer aan het maatschappelijk vraagstuk ‘financiële bewusteloosheid’ dat is ingediend door ING Insurance/Nationale Nederlanden.


Deze ‘intermediairs’ zullen reflecteren op het werk van Langenberg & de Beer. Zij zullen laten hoe ze elk op eigen wijze tolk en gids zijn tussen de wereld van de kunst en de wereld waarin zij zelf opereren. De Rietveld Research Residency (RRR) is een door de Gerrit Rietveld Academie in samenwerking met het Mondriaan Fonds in het leven geroepen onderzoeksplek voor kunstenaars. Sjaak Langenberg & Rosé de Beer waren in 2012 twee dagen per week gekoppeld aan het Sandberg Instituut, de master-opleiding van de Rietveld Academie.

Over Rietveld Research Residency

Sinds januari 2012 zijn beeldend kunstenaar/essayist Sjaak Langenberg (1968) en vormgeefster Rosé de Beer (1965) de nieuwe Rietveld Research Residents. Zij volgden Henri Jacobs op die zijn Surface research afsloot met een tentoonstelling en een boek. De Rietveld Research Residency (RRR) is een door de Gerrit Rietveld Academie in samenwerking met het Mondriaan Fonds in het leven geroepen onderzoeksplek voor kunstenaars. Langenberg & De Beer zijn twee dagen per week gekoppeld aan het Sandberg Instituut, de master-opleiding van de Rietveld Academie. Volg hun onderzoek op Facebook.

Sinds september 2010 is ook filosoof en schrijfster Ann Meskens (1965) als onderzoeker verbonden aan de academie. Zij werkt twee dagen per week op de academie aan een nieuwe publicatie.

Volg de RRR’s via deze pagina of Facebook en blijf op de hoogte van hun werk.

Een rechter die het lezen van een boek als straf oplegt. Een muzikant die zich kandidaat stelt voor het presidentschap van een land. Een dichter die zijn studenten gedichten uit het hoofd laat leren zodat ze in geval van gevangenschap een andere werkelijkheid kunnen oproepen. Een burgemeester die met mime verkeersregels bijbrengt. Een goochelaar die zijn collega’s het nakijken geeft door al zijn trucs te laten mislukken. Een kunstenaar die regels opstelt om duurzaam toerisme op een eiland te bevorderen. Een president die aan filmproducenten vraagt om terroristische aanslagen te voorspellen. Zij (en met hen vele anderen) figureren in het onderzoek van Langenberg & De Beer naar kunst en gedragsbeïnvloeding.

Door de opkomst van sociale media leven we in de gouden eeuw van gedragsonderzoek, volgens The New York Times. Politieke campagneteams leunen steeds sterker op de inzichten van gedragswetenschappers zoals Robert Cialdini (Influence) en Dan Ariely (Predictably irrational) “Hoe verhoudt de beeldende kunst zich tot gedragsbeïnvloeding via framing en sociale media? Wat zijn de verschillen tussen kunstenaars en (ideële) organisaties die maatschappelijke vraagstukken agenderen? Hoe kunnen de controversiële en innoverende eigenschappen van kunst te gelde worden gemaakt in een medialandschap waar marketing- en communicatiebureaus de dienst uitmaken?” aldus Langenberg & De Beer.

In de kunstprojecten van Langenberg & De Beer spelen menselijke verhoudingen in de publieke ruimte een belangrijke rol. Langenberg & De Beer brengen ogenschijnlijk conflicterende werelden samen en agenderen maatschappelijke vraagstukken.

WE EDUCATE ONE ANOTHER
Lees meer

Rietveld Research Residency
Lees meer

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer in de Volkskrant van 11 mei
Lees meer

Boek Henri Jacobs, Surface Research
Lees meer

[http://avenudejette.blogspot.…

The making of

The making of
2012-10-17 10:26:48
Dear public, You have to …

2.

1.

Rietveld Research Residency
2012-06-28 08:25:17
[Follow our research on Facebo…
Interview Ann Meskens with Hen…
stay alive
2011-09-12 10:23:42
dancing robot
2011-09-12 10:16:51
heinrich von kleist
2011-09-11 13:30:37

THe KiTcHeN ConVersATions-2012
2011-02-15 15:11:11
THe KiTcHeN
2011-02-11 12:55:14

a stabbed linen surface

Creating is exploring, careful…

Creative destruction by arrows…

artistic research on creation and destruction

This week, second week of Sept…
Surface Research

May/June 2010: invitation/uitn…

reading Kleist

Here is Belgium calling. I’m …

Kleist TXT
2011-09-11 21:42:58
http://sofieyamaneko.livejourn…