nl

Opslag Exoten

In Amsterdam leven vele soorten exoten. Sommigen wonen hier al tientallen jaren, anderen pas een jaar. Bijna alle exoten komen door menselijk toedoen in Amsterdam terecht. De meeste exoten kunnen zonder hulp overleven en zich voortplanten, net als de oorspronkelijke soorten. Omdat de leefomstandigheden in de stad snel veranderen wisselt de groep uitheemse dieren voortdurend van samenstelling. Sommige dieren zien we dagelijks in Amsterdam, zonder er bij stil te staan dat ze hier oorspronkelijk niet thuishoren. Mensen registreren graag. Daarom hebben wij in Nederland ook alle exoten verzameld. In Naturalis liggen al deze soorten opgezet en verpakt in duizenden kasten en lades. Hun verzameling is een opeenstapeling van alle exoten die in de loop van de tijd in Amsterdam terecht zijn gekomen, die zich een plek binnen het ecosysteem hebben weten te bemachtigen, of die heel snel weer zijn verdwenen.