nl

Reizende Academie

Om geaccepteerd te worden aan de Rietveld Academie wordt van de kandidaat verwacht dat hij een open mentaliteit heeft, in staat is tot zelfreflectie en de behoefte voelt tot het uitwisselen van ideeën. De academie streeft ernaar deze kwaliteiten verder te ontwikkelen en de student constant uit te dagen tot het bevragen van zaken. Gezamenlijk reizen naar een andere omgeving dwingt studenten op een andere manier zich te verhouden tot elkaar en hun omgeving. Excursies zijn voor de academie een cruciaal middel om deze mentale flexibiliteit te stimuleren en kunnen een impuls zijn om anders te werken. In plaats van passieve toeristen voort te brengen ziet de academie deze reizen dus als mogelijkheden om nieuwe creativiteit te stimuleren.

Basisjaarreizen

Het Basisjaar gaat ieder jaar aan het begin van het studiejaar met excursie naar het buitenland. Dit is een belangrijk onderdeel van het programma. Het is bedoeld om kennis met elkaar te maken en de onderlinge band te versterken. De reis valt onder het theorieprogramma en door middel van lezingen en films worden de studenten vanaf het begin van het schooljaar inhoudelijk hierop voorbereid. De bestemming van de reis wordt altijd zo gekozen dat er een ruim aanbod is van oude en nieuwe kunst.

Keramiek en designLab in China '10

In september 2010 vertrokken de afdelingen Keramiek en Designlab voor een werkperiode in China. Alhoewel de afdelingen een eigen programma hadden was het voor de studenten mogelijk tijdens het gezamenlijke verblijf in Jingdezhen de programmaonderdelen van beide afdelingen te volgen, om zo de onderlinge uitwisseling tussen de afdelingen te bevorderen. Hieronder geven de afdelingen Keramiek en Designlab zelf kort weer wat de opzet van hun verblijf in China was.

Studiereis Keramiek in China

Van 20 september 2010 tot en met 1 november 2010 verbleef de afdeling Keramiek in Jingdezhen, China. Tijdelijk werd de gehele afdeling inclusief studenten, docenten, werkplaatsbeheerders verplaatst naar de andere kant van de wereld om de keramische tradities te bestuderen in het land waar de keramiek vandaan komt.
Men werkte in de Sculpture Factory, een ommuurde wijk met kleine straatjes waar verschillende workshops binnen de keramische ambacht zich huisvesten. Al snel bewogen studenten zich onafhankelijk door de wijk van modelmaker naar mallenmaker en van porseleingieter naar glazuurman. Studenten van de lokale keramiek opleiding traden vrijwillig op als vertalers.
De verblijfsperiode van een maand was precies voldoende om het gehele keramische proces van model, mal, gieten, drogen, glazuren en stoken te doorlopen. De reis is afgesloten met een verblijf van negen dagen in Beijing.
De gemaakte werken zijn per container versleept naar Nederland. In het voorjaar van 2011 zal de reis afgesloten worden met een tentoonstelling in De Nederlandsche Bank.

DOGtime Mexico 2013

Het is noodzakelijk om onderzoek te doen naar het leven en de kunst in wereldsteden, liefst zo ver mogelijk weg van je dagelijkse werk en routines. In dit nieuwe Niemandsland wisselen verschillende stadia van realiteitszin, variërend van verwarring tot kristalheldere en scherpe inzichten, zich in rap tempo af. Adem de nieuwe lucht en onderscheid de verschillende geuren. Bekijk en bepaal de nieuwe hiërarchie van kleuren en vormen. Interactie met de bevolking is belangrijk en mag in geen geval vermeden worden. Vraag "wie ben ik? " en "waar gaat mijn werk over?". Elk jaar reizen de eindexamenstudenten van DOGtime naar een wereldstad buiten Europa.

In maart 2013 reisde DOGtime af naar Mexico stad, het was een intensieve week met bijeenkomsten, bezoeken, workshops en re-enactments. We ontmoetten kunstenaars zoals Carlos Amorales en Raul Ortega. We bezochten het imposante museo Antropologia en het minstens zo indrukwekkende tempelcomplex bij Teotihuacán, de plaats waar onder andere, mannen goden worden.

2012 New York 2011 Dubai & Singapore 2010 Rio & Brasilia 2009 Beijing
2008 New York

Studiereis designLab naar China

Designlab heeft in september 2010 4 weken door China gereisd. Deze studiereis behelsde onder andere een bezoek aan de EXPO in Shanghai, the stad Hong Kong, Disneyland Hong Kong en een werkperiode in Jingdezhen, het keramiek centrum van China.
De studenten hadden de kans om in een keramiek workshop te werken aan een commissie om een product voor Pols Potten te ontwerpen.

Om aan dit project te kunnen werken werd de afdeling, de studenten en de docenten Anke Weiss en Bas van Beek (hoofd van de afdeling) tijdelijk naar Jingdezhen verplaatst om keramiek tradities en technieken te bestuderen.

Uitwisseling Nepal '08

In de maand februari en maart 2008 waren twintig studenten uit negen afdelingen en zeven docenten van de Gerrit Rietveld Academie in Nepal, tijdens een uitwisselingsproject met twintig studenten en docenten van de Kathmandu University, Centre for Art and Design.
Tijdens dit verblijf werkte iedere student vier weken lang nauw samen met zijn / haar studentenpartner. Daarbij konden ze gebruik maken van de diverse traditioneel Nepalese, ambachtelijke werkplaatsen.

Uit de groep Nepalezen werden vervolgens vijf studenten geselecteerd. In het begeleide traject voorafgaand aan hun komst naar Nederland, hebben ze een ‘manifest’ geschreven waarin zij verwoord en verbeeld hebben wat zij hier wilden gaan doen.

Het gehele NedNep project, wat gestart is met 'Invitation letters' in december 2007 is te volgen op de oude site van de Rietveld Academie.

IN BETWEEN doet verslag van het project NedNep (Nederland-Nepal) en is een pilot project geworden, breed geworteld in de academie, waaraan studenten van de volgende afdelingen meededen: Design Lab, Architectuur, Edelsmeden, Keramiek, Textiel, Glas, Schrijven, Fotografie en Grafische ontwerpen.

DOGtime in Mexico MUJAM Museum
2013-03-26 14:05:20
Last week the DOGtime departme…

designLab in China +8 beelden
2011-02-16 13:13:15

Keramiek in China +7 beelden
2011-01-11 13:52:53

Valencia