en

Video-uitnodiging voor Open Dag 2010 / Invitation by video for Open Day 2010

De Open Dag 2010 was 29 januari. De volgende Open Dag zal zijn vrijdag 28 januari 2011.

Tijdens de Open Dag presenteren alle afstudeerrichtingen zich door middel van kleine exposities en andere presentaties. Docenten en studenten zijn aanwezig om over de afdelingen te vertellen en vragen te beantwoorden. De Open Dag is een goede mogelijkheid om erachter te komen hoe het onderwijs aan de academie eruitziet.

Tijdens de Open Dag is er ook de mogelijkheid je portfolio te laten zien aan docenten tijdens een van de toelatingsspreekuren. Meer informatie zal volgen tijdens de volgende aankondigingen voor de Open Dag.

The Open Day 2010 was January 29. Next Open Day will be on Friday January 28, 2011

During the Open Day all departments present themselves by means of small exhibitions and other presentations. Teachers and students answer all sorts of questions about the education. The Open Day is a good way of finding out what a study at the Rietveld Academie is about.

During the Open Day you also have the opportunity to show your portfolio to one of our teachers during one of the consultation hours. More information will follow when the next Open Day is current.

No.1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6